ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przesłanki

W sytuacji, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo sąd ustalił winę obojga małżonków małżonek może żądać od drugiej strony dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym tego, który ma alimenty płacić. Sąd przyzna alimenty, jeżeli żądający ich małżonek znajduje się w niedostatku.

Ograniczenie terminem

Jeżeli sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa automatycznie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo, sąd na żądanie uprawionego do alimentów może przedłużyć ten termin.

Alimenty od wyłącznie winnego

Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, może on żądać alimentów w wysokości, która zrekompensuje mu spadek poziomu życia po rozwodzie. Aby otrzymać alimenty, niewinny małżonek nie musi znajdować się w niedostatku. W powyższej sytuacji nie obowiązuje czasowe ograniczenie trwania obowiązku alimentacyjnego. Jednakże w razie zmiany sytuacji finansowej jednego albo obojga byłych małżonków sąd może obniżyć alimenty albo zwolnić z obowiązku ich płacenia.

Żądanie przyznania alimentów

Środków utrzymania małżonek może domagać się już w pozwie rozwodowym, bądź w toku sprawy rozwodowej – ustnie na rozprawie albo na piśmie. Żądanie przyznania alimentów można zgłosić także po zapadnięciu wyroku orzekającego rozwód, zwłaszcza gdy uzasadnia to zmiana sytuacji życiowej jednego lub obojga byłych małżonków.

Komentarze

beata 22 styczeń, 2018 18:01

Witam
Opiszę sytuację męża. Mąż po rozwodzie z wyłącznej swojej winy. Córka na którą łoży 800 zł alimentów miesiąc w miesiąc. Żona w trakcie małżeństwa pracowała jako nauczyciel, kształciła się studia podyplomowe, zarabiała ok 2600 zł plus nadgodziny. Mąż zarabiał ok 7000 zł. Małżonkowie mieszkali w mieszkaniu w bloku, byli w trakcie budowy domu, w którym nigdy nie zamieszkali. Tuż przed rozwodem mąż stracił pracę i musiał znaleźć inną - gorzej płatną - teraz zarabia ok 5 tys zł. W wyniku podziału majątku była żona otrzymała 142 tyś zł za które kupiła sobie mieszkanie, trzy garaże na kwotę ok 75 tys złotych, które gotowe są do wynajmu (przychód ok 600 zł miesięcznie) oraz otrzyma od mojego męża 30 tys do dnia 5 września 2018 r. Mąż natomiast przejął wspólny kredyt w kwocie ok 50 tys zł, który spłaca do dziś, budynek mieszkalny w stanie surowym, na którego na razie nie ma nabywcy, choć mąż chce go sprzedać i ziemie rolną, której rownież przez okres 10 lat nie może sprzedać. Dodam, że mieszkamy w wynajętym mieszkanku ja jestem nauczycielem zarabiam 2500 zł. Jego była żona też jest nauczycielem może sie doksztalcić i uzyskać dodatkowo 500 zł do pensji. Czy w tych warunkach była żona ma szanse na alimenty od mojego męża?

Odpowiedź:
Jeżeli rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków, to drugi może żądać od niego alimentów wtedy, kiedy rozwód spowodował znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Żeby otrzymać alimenty, niewinny małżonek nie musi znaleźć się w niedostatku – nawet jeśli jest on w stanie bez problemów zaspokoić swoje potrzeby, ale jego możliwości finansowe są znacznie bardziej ograniczone niż w czasie trwania małżeństwa, będzie mógł skutecznie żądać alimentów.

Z przestawionego przez Panią stanu faktycznego nie wynika, by sytuacja majątkowa byłej żony Pani męża znacznie się wskutek rozwodu pogorszyła, należy jednak pamiętać, ze owo „znaczne pogorszenie” to pojecie niezdefiniowane i podlegające ocenie sądu w kontekście wszystkich okoliczności sprawy.

Krzysztof 17 listopad, 2017 22:11

Dzień dobry. Mam pytanie mam rozwód bez orzekania o winie 5 lat temu czy po tym czasie można się starać o alimenty na małżonka nie mamy dzieci a nasze małżeństwo trwało dwa lata.

Odpowiedź:
Niestety, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek płacenia alimentów byłemu małżonkowi wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, zatem jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego upłynęło 5 pełnych lat, to utracił Pan prawo do żądania alimentów od byłej żony.

Jednakże, od przywołanej powyżej zasady ustanowiony został pewien wyjątek. Mianowicie, jeżeli zachodzą wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego może ten pięcioletni termin przedłużyć. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie podają, co prawda, definicji owych „wyjątkowych okoliczności”, jednak z orzecznictwa wynika, iż może chodzić, między innymi, o długotrwałość pożycia małżonków, znaczne dysproporcje w ich statusie materialnym po rozwodzie, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające zarobkowanie, a także brak możliwości pomocy ze strony innych członków rodziny.

Małgorzata 22 październik, 2017 19:10

Jestem po rozwodzie 8 lat z wyłącznej winy męża (kochanka i nieślubne dzieci). jeszcze w trakcie małżeństwa kupiliśmy mieszkanie zaciągając kredyt hipoteczny. Niestety wraz z rozwodem były mąż przestał dokładać się do spłaty kredytu i przez 6 lat spłacałam go sama. Nie ukrywam że finansowo było ciężko mi i córce (ale jakoś ciągnęłam- spłaciłam 40 tyś sama tyle zostało po rozwodzie). W momencie spłacenia kredytu były przypomniał sobie o mieszkaniu i podał o podział (mimo iż wcześniej obiecał swoją część córce). Po podziale musiałam zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 110 tyś. aby go spłacić. Niestety może moje zarobki nie są najniższe (2400 netto), ale biorąc pod uwagę kredyt opłaty za mieszkanie, media i utrzymanie uczącej się córki, do tego córka ma chore kolana i dochodzi rehabilitacja, pieniędzy na życie i środki codziennego użytku nie zostaje dużo (ok 800 zł na miesiąc). Już nawet rowerem jeżdżę do pracy aby nie wydawać pieniędzy na bilety.
Zaś mąż no cóż niestety nie wiem jakie są jego dochody ale od 1999 roku ma działalność gospodarczą - jest stolarzem i to dobrym i z tego co słyszę nie narzeka na brak pracy i klientów. Ma warsztat z odpowiednim sprzętem, 2 samochody. Czyli nie ma raczej biedy. Z partnerką dla której nas zostawił już nie jest , ale ma z nią 2 córki. Czy w takiej sytuacji mam szansę na jakiekolwiek alimenty na siebie od niego.

Odpowiedź:
Z opisanej sytuacji wynika, że ma Pani prawo do żądania od męża alimentów na swoją rzecz. Jeżeli jeden z byłych małżonków został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia, wtedy drugi z nich może żądać alimentów nawet wtedy, kiedy po rozwodzie nie znalazł się w niedostatku.

Aby uzyskać alimenty od byłego męża musi Pani wnieść pozew do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania. W treści pozwu należy wskazać żądaną kwotę alimentów oraz podać ponoszone przez Panią w ciągu miesiąca wydatki, dołączając dowody (np. faktury, paragony). Nie musi Pani wskazywać źródła utrzymania męża – Sąd ustali je z urzędu.

Pozew o alimenty nie podlega opłacie, zatem nie będzie Pani musiała ponosić dodatkowych wydatków związanych z procesem.

Strona: 1 2 3 4 5 6

Dodaj komentarz/pytanie

Pozostaw puste
    ( nie będzie wyświetlany )

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.