Teatr

ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przesłanki

W sytuacji, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo sąd ustalił winę obojga małżonków małżonek może żądać od drugiej strony dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym tego, który ma alimenty płacić. Sąd przyzna alimenty, jeżeli żądający ich małżonek znajduje się w niedostatku.

Ograniczenie terminem

Jeżeli sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa automatycznie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo, sąd na żądanie uprawionego do alimentów może przedłużyć ten termin.

Alimenty od wyłącznie winnego

Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, może on żądać alimentów w wysokości, która zrekompensuje mu spadek poziomu życia po rozwodzie. Aby otrzymać alimenty, niewinny małżonek nie musi znajdować się w niedostatku. W powyższej sytuacji nie obowiązuje czasowe ograniczenie trwania obowiązku alimentacyjnego. Jednakże w razie zmiany sytuacji finansowej jednego albo obojga byłych małżonków sąd może obniżyć alimenty albo zwolnić z obowiązku ich płacenia.

Żądanie przyznania alimentów

Środków utrzymania małżonek może domagać się już w pozwie rozwodowym, bądź w toku sprawy rozwodowej – ustnie na rozprawie albo na piśmie. Żądanie przyznania alimentów można zgłosić także po zapadnięciu wyroku orzekającego rozwód, zwłaszcza gdy uzasadnia to zmiana sytuacji życiowej jednego lub obojga byłych małżonków.

Komentarze

Magda 14 April, 2014 10:04

Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy chcę, żeby mąż płacił mi alimenty już w trakcie sprawy rozwodowej? Czy jest to możliwe? Jaki wniosek należy skierować do sądu?

Odpowiedź:
Jak już wspomniano, alimentów można domagać się już w trakcie postępowania rozwodowego. Zostaną one jednak przyznane (o ile ich żądanie będzie zasadne) dopiero w razie orzeczenia rozwodu - za okres po wydaniu wyroku rozwodowego. Natomiast przed rozwiązaniem małżeństwa może Pani domagać się od męża wywiązywania się z obowiązku przewidzianego w art. 27 Kodeksu rodzinnego, tj. przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie mężowi płacenia odpowiedniej kwoty w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania rozwodowego.

Anna 5 May, 2014 22:05

Witam,
Chciałbym wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów na dwoje dzieci albowiem kwoty zasądzone wyrokiem nie pokrywają potrzeb i wydatków na dzieci. Przeczytałam że z takim pozwem mogę wystąpić raz w roku, czy rzeczywiście tak stanowi prawo ? Bardzo będę wdzięczna za odpowiedż. Anna

Odpowiedź:
Pani Anno,
Prawo nie ogranicza w żaden sposób częstotliwości, z którą można występować z wnioskiem o podwyższenie alimentów. Proszę jednak pamiętać, żeby nie nadużywać tego prawa i kierować do sądu pozwy o podwyższenie alimentów tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione. Należy bowiem pamiętać, że pozew w sprawie podwyższenia alimentów powinien zawierać dokładne uzasadnienie oraz dowody na poparcie przytoczonych argumentów, a także zestawienie kosztów miesięcznego utrzymania dziecka.

Dodaj komentarz/pytanie

Pozostaw puste
    ( nie będzie wyświetlany )

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.