ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przesłanki

W sytuacji, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo sąd ustalił winę obojga małżonków małżonek może żądać od drugiej strony dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym tego, który ma alimenty płacić. Sąd przyzna alimenty, jeżeli żądający ich małżonek znajduje się w niedostatku.

Ograniczenie terminem

Jeżeli sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa automatycznie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo, sąd na żądanie uprawionego do alimentów może przedłużyć ten termin.

Alimenty od wyłącznie winnego

Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, może on żądać alimentów w wysokości, która zrekompensuje mu spadek poziomu życia po rozwodzie. Aby otrzymać alimenty, niewinny małżonek nie musi znajdować się w niedostatku. W powyższej sytuacji nie obowiązuje czasowe ograniczenie trwania obowiązku alimentacyjnego. Jednakże w razie zmiany sytuacji finansowej jednego albo obojga byłych małżonków sąd może obniżyć alimenty albo zwolnić z obowiązku ich płacenia.

Żądanie przyznania alimentów

Środków utrzymania małżonek może domagać się już w pozwie rozwodowym, bądź w toku sprawy rozwodowej – ustnie na rozprawie albo na piśmie. Żądanie przyznania alimentów można zgłosić także po zapadnięciu wyroku orzekającego rozwód, zwłaszcza gdy uzasadnia to zmiana sytuacji życiowej jednego lub obojga byłych małżonków.

Komentarze

Iza 4 maj, 2017 19:05

Witam, w czerwcu 2016r. uzyskałam rozwód z winy męża. Już w trakcie sprawy rozwodowej pogorszyła się moja sytuacja finansowa (dochody spadły o połowę, bo eks mąż jest dobrym znajomym mojego szefa). Niestety mój adwokat nie walczył o alimenty na mnie - bo twierdził, że nie ma takiej możliwości. W chwili obecnej żyję w strasznej nędzy. Dodam, iz mąż znęcał sie nade mna, pobił i wyrzucił z dzieckiem (3,5 roku) na ulicę w lutym 2014r. bez środków do życia, a na koniec zabrał mi wszystko. Zostawił z kredytami hipotecznymi, które teraz sama spłacam. Czy mogęe ubiegać się o alimenty od byłego męża??? Proszę o pomoc!!!

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

jak najbardziej ma Pani możliwość ubiegania się o zasądzenie na Pani rzecz alimentów od byłego męża.

W sytuacji, kiedy jeden z małżonków został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego małżonek niewinny może ubiegać się o alimenty nie tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku (tzn. nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb), ale także wtedy, kiedy rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a tak stało się w Pani przypadku. Podejmując decyzję o przyznaniu alimentów i ich wysokości sąd bierze pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowo-zarobkowe zobowiązanego.

Pozew o zasądzenie alimentów od byłego męża może Pani wnieść do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania. Jest on wolny od opłat. W pozwie powinna Pani szczegółowo opisać swoją sytuację życiową i materialną oraz wymienić wszelkie wydatki, które ponosi Pani na swoje utrzymanie. Wszystkie podnoszone w pozwie okoliczności należy udowodnić przed Sądem, np. za pomocą zeznań świadków oraz dokumentów, w szczególności rachunków, faktur, czy dokumentacji lekarskiej. Może Pani także napisać w pozwie, że wnosi o przyznanie jej adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Jolanta 12 kwiecień, 2017 10:04

Witam.Jestem 5 lat po rozwodzie z ewidentnej winy byłego męża.Mąż od paru miesięcy płaci mi alimenty po 400 zł,ponieważ wcześniej nie podawałam o alimenty. Mąż żyje w konkubinacie.Zostałam z mieszkaniem w kredycie,które przepisaliśmy na mnie u notariusza. Mam do spłacenia jeszcze 220 tysięcy,gdzie spłacam już 9 lat,kredyt we frankach. Czy ja mogę być w konkubinacie i otrzymywać od byłego męża alimenty? Moje zarobki są małe,konkubenta również.Jak wygląda to prawnie?

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

fakt pozostawania przez Panią w konkubinacie w żaden sposób nie wpływa na Pani prawo do otrzymywania alimentów od byłego męża. W przypadku, kiedy w wyroku rozwodowym Sąd orzekł o wyłącznej winie męża, jego obowiązek dostarczania Pani środków utrzymania wygasłby dopiero wówczas, gdyby zdecydowała się Pani na zawarcie małżeństwa z konkubentem. Natomiast ewentualne zawarcie przez byłego męża małżeństwa z jego konkubiną nie zwalnia go z obowiązku płacenia alimentów na Pani rzecz.

Bogdan 1 marzec, 2017 19:03

Była żona żąda alimentów, rozwód był rok temu bez orzekania o winie. Ona ma 4 dorosłych usamodzielnionych synów, czy nie oni winni jej przede wszystkim pomóc ? Jeden tylko jest mój. Mam 71 lat. Pozdrawiam i dziękuję

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Była żona może żądać od Pana alimentów, gdyż małżonek, nawet po rozwodzie, jest w pierwszej kolejności zobowiązany do wykonania obowiązku alimentacyjnego. Zstępni, a zatem dzieci i wnuki, zobowiązane są w drugiej kolejności, jednakże uprawniony, w tym wypadku była żona, będzie mógł żądać od nich alimentów dopiero wtedy, kiedy zostanie dowiedzione, że były małżonek nie jest w stanie wykonać tego obowiązku, czyli płacić alimentów.

Jednakże, sam fakt, że byłą żona może żądać od Pana alimentów nie oznacza, że sąd je przyzna. Przede wszystkim, będzie ona musiała wykazać, że w wyniku rozwiązania małżeństwa popadła w niedostatek, co oznacza, że samodzielnie nie może ona zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb bytowych, albo, że rozwód spowodował znaczne pogorszenie jej sytuacji materialnej. Należy nadmienić, że owo „znaczne pogorszenie” nie jest tożsame z wspomnianym wcześniej popadnięciem w niedostatek, gdyż do tego, aby przesłanka znacznego pogorszenia została spełniona wystarczy fakt, że po rozwodzie nie może ona żyć już na tak wysokim poziomie, jak w czasie trwania małżeństwa.

Ponadto, sąd nie przyzna żonie alimentów jeżeli okaże się, że co prawda popadła wskutek rozwodu w niedostatek, ale posiada cenny majątek, który po spieniężeniu pozwoliłby na zaspokojenie jej potrzeb, a także wtedy, kiedy wykaże Pan, że Pana dochody nie pozwalają na to, by płacić na jej rzecz alimenty.

Strona: 1 2 3 4 5 6

Dodaj komentarz/pytanie

Pozostaw puste
    ( nie będzie wyświetlany )

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.