ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przesłanki

W sytuacji, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo sąd ustalił winę obojga małżonków małżonek może żądać od drugiej strony dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym tego, który ma alimenty płacić. Sąd przyzna alimenty, jeżeli żądający ich małżonek znajduje się w niedostatku.

Ograniczenie terminem

Jeżeli sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa automatycznie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo, sąd na żądanie uprawionego do alimentów może przedłużyć ten termin.

Alimenty od wyłącznie winnego

Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, może on żądać alimentów w wysokości, która zrekompensuje mu spadek poziomu życia po rozwodzie. Aby otrzymać alimenty, niewinny małżonek nie musi znajdować się w niedostatku. W powyższej sytuacji nie obowiązuje czasowe ograniczenie trwania obowiązku alimentacyjnego. Jednakże w razie zmiany sytuacji finansowej jednego albo obojga byłych małżonków sąd może obniżyć alimenty albo zwolnić z obowiązku ich płacenia.

Żądanie przyznania alimentów

Środków utrzymania małżonek może domagać się już w pozwie rozwodowym, bądź w toku sprawy rozwodowej – ustnie na rozprawie albo na piśmie. Żądanie przyznania alimentów można zgłosić także po zapadnięciu wyroku orzekającego rozwód, zwłaszcza gdy uzasadnia to zmiana sytuacji życiowej jednego lub obojga byłych małżonków.

Komentarze

Bogdan 1 marzec, 2017 19:03

Była żona żąda alimentów, rozwód był rok temu bez orzekania o winie. Ona ma 4 dorosłych usamodzielnionych synów, czy nie oni winni jej przede wszystkim pomóc ? Jeden tylko jest mój. Mam 71 lat. Pozdrawiam i dziękuję

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Była żona może żądać od Pana alimentów, gdyż małżonek, nawet po rozwodzie, jest w pierwszej kolejności zobowiązany do wykonania obowiązku alimentacyjnego. Zstępni, a zatem dzieci i wnuki, zobowiązane są w drugiej kolejności, jednakże uprawniony, w tym wypadku była żona, będzie mógł żądać od nich alimentów dopiero wtedy, kiedy zostanie dowiedzione, że były małżonek nie jest w stanie wykonać tego obowiązku, czyli płacić alimentów.

Jednakże, sam fakt, że byłą żona może żądać od Pana alimentów nie oznacza, że sąd je przyzna. Przede wszystkim, będzie ona musiała wykazać, że w wyniku rozwiązania małżeństwa popadła w niedostatek, co oznacza, że samodzielnie nie może ona zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb bytowych, albo, że rozwód spowodował znaczne pogorszenie jej sytuacji materialnej. Należy nadmienić, że owo „znaczne pogorszenie” nie jest tożsame z wspomnianym wcześniej popadnięciem w niedostatek, gdyż do tego, aby przesłanka znacznego pogorszenia została spełniona wystarczy fakt, że po rozwodzie nie może ona żyć już na tak wysokim poziomie, jak w czasie trwania małżeństwa.

Ponadto, sąd nie przyzna żonie alimentów jeżeli okaże się, że co prawda popadła wskutek rozwodu w niedostatek, ale posiada cenny majątek, który po spieniężeniu pozwoliłby na zaspokojenie jej potrzeb, a także wtedy, kiedy wykaże Pan, że Pana dochody nie pozwalają na to, by płacić na jej rzecz alimenty.

CZESŁAWA KWIATKOWSKA 12 luty, 2017 14:02

Witam.Mój mąż płaci alimenty byłej żonie/uznany za winnego/pomoimo,że zostawił mieszkanie po kapitalnym remoncie,umeblowane oraz oszczędności w dość pokaźnej kwocie,nic nie wziął z domu pomimo osiągania trzykrotnie większych dochodów jak była żona.Po 5 latach płacenia,po zawarciu nowego związku zwrócił się o zmniejszenie alimentów.Była żona w tym okresie 5 lat kupiła nowy samochód z salonu nie mając prawa jazdy,wymieniła sprzęt rtv i wszem opowiada, ze bardzo skorzystała.Mąż też wie,że zyje w konkubinacie i żyje im się bardzo dobrze.Mąż ma 73 lata,jest na emeryturze,nie ma dodatkowych dochodów,choruje.Ja mam emeryturę,63 lata lecz niestety w 2001r stwierdzono poważną chorobę,zktórą poprostu trudno jest żyć.Jestem pod stała kontrolą specjalisty,a koszty leczenia i diety są wysokie.Co mąż ma zrobić w tej sytuacji i jak uniknąć płacenia obecnie zmniejszonej kwoty 5 lat temu.

Odpowiedź:
Dzień dobry,
Mąż może złożyć do sądu pozew o zmniejszenie wysokości alimentów ewentualnie o wygaśnięcie tego obowiązku.
W pozwie mąż powinien opisać szczegółowo swoją sytuację materialno-życiową oraz wymienić wszystkie wydatki, które ponosi na utrzymanie mieszkania, siebie i żony. Sugeruję, aby opisać jaki dorobek mąż zostawił żonie oraz jak aktualnie jej się powodzi i na jakim żyje poziomie.
Wszystkie podnoszone w pozwie okoliczności należy udowodnić przed Sądem za pomocą np. zeznań świadków ( druga żona powoda może także być świadkiem), dokumentów, rachunków, faktur, dokumentacji lekarskiej.
Powinniście Państwo podnieść, ze obecnie była żona żyje w konkubinacie i powodzi się jej finansowo bardzo dobrze.

Ewa 31 styczeń, 2017 16:01

Chciałabym zapytac o podwyższenie alimentów . W 2004 roku sąd zasadził alimenty na mnie od mojego wówczas męza , w 2005 r nastapił rozwód z wyłacznej winy mojego męża. Sąd w wyroku rozwodowym utrzymał alimenty na mnie . Po rozwodzie wyjechałam zagranice , gdzie mieszkałam i pracowałam ,Wychowałam i wykształciłam córki. Mój były mąz w tym czasie się ożenił z kobieta ,która doprowadziła do rozkładu naszego małżeństwa. Powodzi sie im bardzo dobrze. Ja po wielu latach cieżkiej fizycznej pracy podupadłam bardzo na zdrowiu ,zostałam z tego powodu zwolniona z pracy , chcę wrócic do Polski. Nie moge znaleśc tu lżejszej pracy. Czy w związku z tym mogę wystapic o podwyższenie moich alimentów jest to suma 450 zl płacona od 2004 roku. Czy jest szansa ze otrzymam wyższe alimenty . Mój były mąz ma emeryture około 45tyś zł jego żona również paracuje i zarabia około 25tyś ?

Odpowiedź:
Dzień dobry, Obowiązek dostarczenia środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu nie ma ograniczenia czasowego jeżeli zobowiązanym jest małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia. Inna jest sytuacja, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (jego obowiązek wygasa nie tylko razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, ale także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni). Pani jest małżonkiem niewinnym rozpadu małżeństwa, zatem przysługują Pani roszczenia alimentacyjne w zakresie odpowiadającym Pani usprawiedliwionym potrzebom, chociażby nie znajdowała się Pani w niedostatku. W pozwie należy wskazać wszystkie okoliczności, które przyczyniły się do ubiegania się o podwyższenie alimentów, o czym szczegółowo piszemy na naszym blogu.

Strona: 1 2 3 4 5

Dodaj komentarz/pytanie

Pozostaw puste
    ( nie będzie wyświetlany )

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.