Blog

  Z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności m.in. wynika obowiązek meldunkowy obywateli polskich. Może on polegać na zameldowaniu bądź wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z nasiloną migracją...

W obecnym stanie prawnym śmierć przedsiębiorcy skutkuje zakończeniem działalności przedsiębiorstwa, które ten prowadził. Spowodowane jest to obowiązującą regulacją prawną, która utrudnia ,,przejęcie’’ firmy następcom prawnym zmarłego. Koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, nierzadko trwającego wiele miesięcy. W tym czasie utrudnione jest zachowanie operacyjnej ciągłości działania firmy, dopiero regulacja spraw spadkowych pozwala...

Treść art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn pozwala na zwolnienie od podatku najbliższych członków rodziny, przez co rozumie się: małżonka, rodziców, dzieci, wnuki, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, a także macochę. Istotnym warunkiem, jaki należący do grona wyżej wymienionych bliskich musi spełnić, aby...