Blog

Spadkobiercą można stać się na podstawie powołania do dziedziczenia w testamencie, a w jego braku - jako spadkobierca ustawowy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym, dziedziczenie małżonka dopuszczalne jest, gdy pozostawał on ze spadkodawcą w związku małżeńskim w chwili jego śmierci. Orzeczenie rozwodu albo separacji automatycznie...

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie OFE mogli zdecydować, czy chcą dalej pozostać w funduszach, czy też wolą, aby ich składki były w całości przekazywane do ZUS, przy czym brak dokonania wyboru w tym terminie wiązał się z automatycznym przejściem do ZUS. Jakie są konsekwencje odkładania pieniędzy...

Jeżeli dotychczas nie zostało wszczęte postępowanie spadkowe po mamie, to powinna Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu spadkowym powinna Pani zgłosić zarzut nieważności testamentu i złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego grafologa. Biegły ustali, czy testament, na który powołuje się brat został...