Blog

W obrocie nieruchomościami, decydując się na zawarcie umowy, strony niejednokrotnie nie mogą od razu doprowadzić do jej zawarcia, bądź to z powodu braku wymaganych dokumentów, bądź też z powodu aktualnej sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku strony mogą zawrzeć umowę przedwstępną, której celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Postanowienia umowy przedwstępnej Umowa...

Spadkobierca dziedziczy nie tylko aktywa, ale też długi zmarłego. W przypadku, gdy spadek jest zadłużony a my nie chcemy spłacać długów spadkodawcy powinniśmy spadek odrzucić. Odrzucenie spadku Odrzucenie spadku polega na złożeniu odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem lub sądem spadku, czyli sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć...

Niektóre darowizny podlegają obowiązkowi zaliczenia na schedę spadkową. Darowizna a spadek po zmarłym darczyńcy Ojciec podarował nam mieszkanie. Po jego śmierci może się okazać, że otrzymamy w spadku po ojcu mniej niż rodzeństwo, gdyż będziemy zobowiązani do zaliczenia otrzymanej darowizny na naszą schedę spadkową. Obowiązek taki istnieje w razie dziedziczenia ustawowego, gdy...