Nieruchomości

Wiele osób, którym przysługuje własnościowe lub lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu zastanawia się, czy może wynająć posiadane przez siebie mieszkanie i z dopełnieniem jakich formalności taki wynajem będzie się wiązał. Odpowiedź na te pytania zapewne będzie dla tych osób miłym zaskoczeniem. Otóż osoby, którym przysługuje, tak własnościowe, jak i lokatorskie spółdzielcze...

WYGRANA NASZEJ KANCELARII W PROCESIE PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM. W precedensowej, opisywanej w prasie sprawie, w której nasza Kancelaria reprezentowała wspólnotę mieszkaniową Sąd Najwyższy orzekł, że nawet niewielkie zadłużenie, jeśli jest długotrwale, pozwala wspólnocie zlicytować lokal i pozbyć się w ten sposób uciążliwego członka. Lepiej nie zalegać z opłatami we wspólnocie Artykuł 16...

Strony umowy najmu określają zwykle w umowie wysokość czynszu. Jednak raz ustalony czynsz może ulec zmianie, w tym także podwyższeniu. Podwyżki czynszu mogą być kwestionowane przez najemców, ponieważ nie każda podwyżka czynszu jest prawnie dopuszczalna. Interesy najemców chronione są przez przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Lokale komunalne Nieco inaczej wygląda ustalanie...