Spadki

Koszty sądowe to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Przypadają one sądowi i są ekwiwalentem za przeprowadzone przez niego czynności. W związku z tym, że każdy ma konstytucyjne prawo do sądu, a już od wniesienia pozwu pobierana jest opłata, ustawa o kosztach sądowych w...

Sprawy o zachowek zdarzają się coraz częściej i wywołują liczne spory, zwłaszcza co do kwestii dotyczącej obliczania wartości przysługującego zachowku, którą regulują przepisy art. 991-1011 Kodeksu cywilnego. Problemy Dyskusje do niedawna budził problem ustalania wartości zachowku w przypadku zmiany wartości odziedziczonego majątku przed wydaniem wyroku w sprawie o zachowek. Może się bowiem...

Spadkobierca dziedziczy nie tylko aktywa, ale też długi zmarłego. W przypadku, gdy spadek jest zadłużony a my nie chcemy spłacać długów spadkodawcy powinniśmy spadek odrzucić. Odrzucenie spadku Odrzucenie spadku polega na złożeniu odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem lub sądem spadku, czyli sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć...