Spadki

Niektóre darowizny podlegają obowiązkowi zaliczenia na schedę spadkową. Darowizna a spadek po zmarłym darczyńcy Ojciec podarował nam mieszkanie. Po jego śmierci może się okazać, że otrzymamy w spadku po ojcu mniej niż rodzeństwo, gdyż będziemy zobowiązani do zaliczenia otrzymanej darowizny na naszą schedę spadkową. Obowiązek taki istnieje w razie dziedziczenia ustawowego, gdy...