TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dotychczas na blogu pisaliśmy, o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w kryzysowej sytuacji uzasadniającej podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji bądź likwidacji dotychczas prowadzonej działalności. W poprzednich...

Wybuch pandemii koronawriusa dla wszystkich stanowił zaskoczenie, jednak nie wszyscy ponieśli negatywne konsekwencje rozprzestrzeniającego się wirusa. Grupą, która najdotkliwiej odczuła konsekwencje COVID-19 są przedsiębiorcy, którzy nierzadko stracili kontrahentów, a więc i płynność finansową. Przedsiębiorcy stracili także pracowników, których zmuszeni byli zwolnić ze względu na spadek przychodów. Gros przedsiębiorców zmniejszyło produkcję, ograniczyło zakres...

Pisaliśmy dotychczas na blogu o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Poprzednio opisywaliśmy jedną z form pomocy, jaką jest ,,pomoc na ratowanie'' sankcjonowana ww. ustawą. Głównym celem przedmiotowej ustawy jest wsparcie wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorców zapobiegające ,,trudnościom...