Darowizna w zerowej grupie podatkowej

Darowizna w zerowej grupie podatkowej

Obdarowani, należący do zerowej grupy podatkowej, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niezależnie od wartości uzyskanych rzeczy czy wielkości otrzymanej sumy pieniężnej.

Darowizna pieniężna

Fiskus w swoich interpretacjach podatkowych podaje, iż do zwolnienia z podatku koniecznym jest spełnienie przez podatnika określonych przez ustawodawcę w treści art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813 tj. z dnia 24.09.2019 r.) warunków, tj:

 • dokonania zgłoszenia uzyskania środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu,

 • oraz udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy, rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Należy podkreślić, że fiskus wymaga od podatników bezwzględnego wypełnienia obowiązku przekazania darowizny pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego, tak aby możliwym było udokumentowanie przekazania środków obdarowanemu. Organy podatkowe sprawdzają okoliczności przekazania i bezwzględnie stoją na stanowisku, iż przekazanie pieniędzy do rąk obdarowanego nie wypełnia obowiązków z ww. ustawy tzn. nie stanowi przesłanki do zwolnienia z podatku.

Stanowisko sądów

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3954/17 przyjął, iż obdarowany nie musi otrzymać środków pieniężnych od darczyńcy na rachunek bankowy aby zostać zwolnionym z podatku. Sąd podkreślił, że aby zwolnienie było możliwe, wystarczy, że otrzymaną gotówkę wpłaci na konto nabywcy dowolna osoba.

Powyższe orzeczenie nie jest pierwszym, które wychodzi naprzeciw podatnikom i ułatwia dokonanie darowizny osobom nie posiadającym rachunku bankowego czy gromadzącym środki w gotówce, a następnie chcącym je komuś ofiarować. Niestety, organy podatkowe w dalszym ciągu stoją na stanowisku, iż zwolnieni mogą być tylko ci podatnicy, którym to darczyńca przelał środki na rachunek bankowy.

2 komentarze
 • Magdalena Słota
  Posted at 15:57h, 15 lutego Odpowiedz

  Dzień Dobry.

  Darczyńca (Ojciec) wpłacił osobiście darowiznę w oddziale banku prowadzącym dla mnie rachunek bezpośrednio na moje konto (Tytuł operacji „Darowizna od rodziców dla córki” wpłacający „Imię i nazwisko seria dowodu”) . Chciałem złożyć zgłoszenie SD-Z2, ale urząd skarbowy, właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, chce naliczyć mi podatek od tej darowizny i chcą żebym złożył zeznanie podatkowe SD-3. Inne urzędy skarbowe, w których pytałem, twierdzą, że podatku by nie pobrały bo sytuacja gdy darczyńca osobiście wpłaca pieniądze według nich podlega zwolnieniu z podatku. Co robić w takiej sytuacji ?

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 19 lutego Odpowiedz

   Jako zstępna darczyńcy zostaje Pani zwolniona z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, jeżeli dokona zgłoszenia otrzymania darowizny we właściwym Urzędzie Skarbowym, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym ojciec wpłacił pieniądze na Pani rachunek bankowy.
   Jeżeli darowizny uzyskane przez Panią od ojca, w ciągu ostatnich 5 lat, przekraczają kwotę wolną od podatku 9.637,00 zł, powinna Pani dodatkowo przedłożyć fiskusowi dowód przekazania sumy pieniężnej na Pani rachunek bankowy.
   Spełniając oba warunki, szczególnie dopełniając obowiązku zgłoszenia otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania środków finansowych na Pani rachunek, dopełniła Pani wszystkich wymagań warunkujących zwolnienie z opodatkowania.
   Zakładam, że na przelewie bankowym widnieją dane wpłacającego czyli imię i nazwisko Pani ojca.
   W przypadku, jeżeli uważa Pani, że spełniła wszystkie wyżej wymienione przesłanki zwolnienia z opodatkowania, proszę zwrócić się do Urzędu Skarbowego o pisemne uzasadnienie przyczyn odmowy zwolnienia z podatku od uzyskanej darowizny w celu wyjaśnienia spornej kwestii i złożenia ewentualnego odwołania.
   Proszę przeczytać nasze poprzednie wyjaśnienia zamieszczone na blogu, a dotyczące sposobów udowodnienia, że darowizna od krewnego miała miejsce.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ