Darowizna w zerowej grupie podatkowej

Darowizna w zerowej grupie podatkowej

Obdarowani, należący do zerowej grupy podatkowej, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niezależnie od wartości uzyskanych rzeczy czy wielkości otrzymanej sumy pieniężnej.

Darowizna pieniężna

Fiskus w swoich interpretacjach podatkowych podaje, iż do zwolnienia z podatku koniecznym jest spełnienie przez podatnika określonych przez ustawodawcę w treści art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813 tj. z dnia 24.09.2019 r.) warunków, tj:

 • dokonania zgłoszenia uzyskania środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu,

 • oraz udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy, rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Należy podkreślić, że fiskus wymaga od podatników bezwzględnego wypełnienia obowiązku przekazania darowizny pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego, tak aby możliwym było udokumentowanie przekazania środków obdarowanemu. Organy podatkowe sprawdzają okoliczności przekazania i bezwzględnie stoją na stanowisku, iż przekazanie pieniędzy do rąk obdarowanego nie wypełnia obowiązków z ww. ustawy tzn. nie stanowi przesłanki do zwolnienia z podatku.

Stanowisko sądów

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3954/17 przyjął, iż obdarowany nie musi otrzymać środków pieniężnych od darczyńcy na rachunek bankowy aby zostać zwolnionym z podatku. Sąd podkreślił, że aby zwolnienie było możliwe, wystarczy, że otrzymaną gotówkę wpłaci na konto nabywcy dowolna osoba.

Powyższe orzeczenie nie jest pierwszym, które wychodzi naprzeciw podatnikom i ułatwia dokonanie darowizny osobom nie posiadającym rachunku bankowego czy gromadzącym środki w gotówce, a następnie chcącym je komuś ofiarować. Niestety, organy podatkowe w dalszym ciągu stoją na stanowisku, iż zwolnieni mogą być tylko ci podatnicy, którym to darczyńca przelał środki na rachunek bankowy.

15 komentarzy
 • Marcin
  Posted at 20:35h, 11 kwietnia Odpowiedz

  witam, mam pytanie odnośnie darowizn zwolnionych od podatku czy w ciagu 5 lat mogę przyjąć kwotę od wszystkich trzech grup w sumie 21815 zł nie zgłaszając tego do US ale mieć na piśmie.?

  • Kancelaria
   Posted at 15:23h, 05 maja Odpowiedz

   Wszystkie otrzymane darowizny przekraczające określoną kwotę należy zgłaszać do US. W niniejszym przypadku warto udać się do Kancelarii bądź zapoznać z ustawą o podatku od spadków i darowizn.

 • Danuta
  Posted at 00:31h, 12 marca Odpowiedz

  Szanowni Państwo
  Chciałabym dokonać darowizny na rzecz syna w celu częściowej spłaty kredytu mieszkaniowego hipotecznego. Syn i synowa mają wspólne konto do obsługi tego kredytu. Czy synowa będzie zobowiązana zapłacić podatek od części tej darowizny, bo nie jest w zerowej grupie podatkowej? Co trzeba zapisać w tytule takiego przelewu?
  Z góry dziękuję za informację. Łączę wyrazy szacunku.

  • Kancelaria
   Posted at 15:50h, 18 marca Odpowiedz

   W tytule przelewu powinna Pani jednoznacznie oznaczyć, że przesłane środki są darowizną na rzecz oznaczonej osoby. W tym przypadku w tytule przelewu należy wpisać, że jest to „Darowizna na rzecz syna (imię i nazwisko) od matki (imię i nazwisko)”.
   Ważne jednak, aby poprawnie i jednoznacznie opisany przelew wynikał bezpośrednio z zawartej na piśmie umowy darowizny z synem, wtedy taki przelew na wspólne konto małżonków będzie stanowić jedynie, określoną w umowie darowizny formę jej realizacji, co nie spowoduje, że z tego powodu pieniądze będą należały do majątku wspólnego małżonków. Wtedy też syn ma obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o otrzymanej pieniężnej darowiźnie, oczywiście w przypadku gdy kwota darowizny przekracza kwotę 9,637 zł.

 • Power Shell
  Posted at 21:37h, 11 lutego Odpowiedz

  Wspaniały blog wiele przydatnych informacji zawartych w poszczegolnych postach, Dzieki Ci za to serdeczne, zapraszam także do siebie.

 • Marek Fenkowski
  Posted at 23:23h, 16 stycznia Odpowiedz

  Jeżeli otrzymałem od rodziców np 9000zł w gotówce do ręki a potem sam wpłaciłem na konto wpłata własna to muszę to zgłosić do urzędu czy nie? Na państwa stronie znalazłem wiadomości że sądy stwierdzają że wpłata własna darowizny może być uznana

  • Kancelaria
   Posted at 13:58h, 26 stycznia Odpowiedz

   Jeżeli kwota darowizny otrzymanej od rodzica przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9 637 zł, należy zgłosić ten fakt na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. Aby fiskus nie posiadał żadnych wątpliwości co do faktu, iż przekazana kwota jest darowizną, należy przekazać ją w formie przelewu bankowego bądź też przekazu pocztowego. Jeżeli nie została przekazana w ten sposób, to warto sporządzić umowę darowizny na piśmie, dla potrzeb dowodowych. Otrzymana przez Pana darowizna wyniosła 9.000,00 zł a więc nie ma Pan obowiązku zgłoszenia jej do US.

 • Agnieszka Tober
  Posted at 08:42h, 08 września Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Chciałabym przekazać darowizną pieniądze na konto syna, Konto mamy wspólne z mężem, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy umowę darowizny mogę sporządzić tylko ja czy razem z mężem?

  • Kancelaria
   Posted at 15:43h, 14 września Odpowiedz

   W niniejszej sytuacji stroną umowy darowizny jest wyłącznie jeden z małżonków. Na dokonanie darowizny przez jednego z małżonków z majątku wspólnego małżonków, drugi małżonek musi wyrazić zgodę. Jeżeli drugi z małżonków wyrazi zgodę na dokonanie darowizny, to nie staje się on stroną umowy darowizny, co także powoduje, że nie ma potrzeby wskazywania go w zgłoszeniu SD-Z2.

 • Małgorzata Kubiak
  Posted at 13:31h, 21 maja Odpowiedz

  Chciałabym przekazać dziecku nieruchomość, która w jednej części odziedziczyłam po zmarłej mamie , a w drugiej części otrzymałam jako darowiznę od żyjącego ojca ( mieszkanie zostało wykupione przez rodziców w latach 80-tych i posiada KW).
  Od darowizny taty minęły 2 lata. Czy będę musiała zapłacić jakiś podatek od tej czynności oraz czy moja córka będzie musiała zapłacić podatek?

  • Kancelaria
   Posted at 12:33h, 26 maja Odpowiedz

   Co do zasady, przekazanie nieruchomości w formie darowizny powinno nastąpić poprzez zawarcie umowy o przekazanie darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego u notariusza.
   Aby zostać zwolnionym z podatku od darowizny, dokonywanej pomiędzy rodzicem a dzieckiem, należy otrzymaną darowiznę zgłosić do Urzędu Skarbowego w przeciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. Jednakże, zgodnie z art 18. ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku sporządzania umowy darowizny u notariusza, to na nim ciąży obowiązek zgłoszenia przekazania darowizny do Urzędu Skarbowego.

 • Adrian
  Posted at 14:59h, 04 czerwca Odpowiedz

  Dzień Dobry mam pytanie do kompletnie nie znam się na prawie i jestem w takiej sytuacji rodzice zmarli ojciec 2 lata temu a mama 3 miesiące temu i zostałem ja i brat lecz jeszcze nie stwierdzony został przepis spadku po mamie na nas . Ale brat chce abym przelal mu kwotę 30 tys teraz bo potrzebuje i mam pytanie co mam wpisać w tytule i gdy mu to wyślę już te pieniądze to czy to będzie aktualne za 3 miesiące jak sąd już nam przyzna spadek że już mu podarowałem taka część pieniędzy z góry dziękuję za odpowiedź

  • Kancelaria
   Posted at 15:58h, 08 czerwca Odpowiedz

   Nie wskazał Pan z jakiego majątku chciałby ofiarować bratu kwotę 30.000,00 zł. Jeżeli chce Pan dać bratu ww. sumę, proszę dokonać darowizny, sporządzić w tym celu umowę, przelać środki na rachunek bankowy brata, wpisując w tytule ,,darowizna od ……. dla ……………….”. Następnie, brat w terminie 6 miesięcy od uzyskania środków pieniężnych, powinien zgłosić ten fakt fiskusowi, aby zwolnić się z obowiązku podatkowego.
   Natomiast, w przypadku jeżeli Pana matka po śmierci pozostawiła majątek, w skład którego wchodzi m.in. kwota 30.000,00 zł musi mieć Pan na uwadze, iż przed stwierdzeniem nabycia spadku po zmarłej, nie mogą Panowie rozporządzać składnikami do niego nieleżącymi, a pieniądze powinny wejść do masy spadkowej. Ponadto, po stwierdzeniu nabycia spadku, lecz przed dokonaniem działu spadku, każdy z braci będzie mógł rozporządzać za zgodą pozostałych spadkobierców, ale jedynie udziałem mu przysługującym w spadku, a nie poszczególnymi elementami majątku składającymi się na spadek.
   Jeżeli wspomniane oszczędności, znajdują się na rachunku bankowym matki, warto dowiedzieć się czy ta dokonała dyspozycji na wypadek śmierci.
   W celu wyjaśnienia dalszych wątpliwości, proszę udać się do radcy prawnego lub adwokata.

 • Magdalena Słota
  Posted at 15:57h, 15 lutego Odpowiedz

  Dzień Dobry.

  Darczyńca (Ojciec) wpłacił osobiście darowiznę w oddziale banku prowadzącym dla mnie rachunek bezpośrednio na moje konto (Tytuł operacji „Darowizna od rodziców dla córki” wpłacający „Imię i nazwisko seria dowodu”) . Chciałem złożyć zgłoszenie SD-Z2, ale urząd skarbowy, właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, chce naliczyć mi podatek od tej darowizny i chcą żebym złożył zeznanie podatkowe SD-3. Inne urzędy skarbowe, w których pytałem, twierdzą, że podatku by nie pobrały bo sytuacja gdy darczyńca osobiście wpłaca pieniądze według nich podlega zwolnieniu z podatku. Co robić w takiej sytuacji ?

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 19 lutego Odpowiedz

   Jako zstępna darczyńcy zostaje Pani zwolniona z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, jeżeli dokona zgłoszenia otrzymania darowizny we właściwym Urzędzie Skarbowym, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym ojciec wpłacił pieniądze na Pani rachunek bankowy.
   Jeżeli darowizny uzyskane przez Panią od ojca, w ciągu ostatnich 5 lat, przekraczają kwotę wolną od podatku 9.637,00 zł, powinna Pani dodatkowo przedłożyć fiskusowi dowód przekazania sumy pieniężnej na Pani rachunek bankowy.
   Spełniając oba warunki, szczególnie dopełniając obowiązku zgłoszenia otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania środków finansowych na Pani rachunek, dopełniła Pani wszystkich wymagań warunkujących zwolnienie z opodatkowania.
   Zakładam, że na przelewie bankowym widnieją dane wpłacającego czyli imię i nazwisko Pani ojca.
   W przypadku, jeżeli uważa Pani, że spełniła wszystkie wyżej wymienione przesłanki zwolnienia z opodatkowania, proszę zwrócić się do Urzędu Skarbowego o pisemne uzasadnienie przyczyn odmowy zwolnienia z podatku od uzyskanej darowizny w celu wyjaśnienia spornej kwestii i złożenia ewentualnego odwołania.
   Proszę przeczytać nasze poprzednie wyjaśnienia zamieszczone na blogu, a dotyczące sposobów udowodnienia, że darowizna od krewnego miała miejsce.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ