Hipoteka a wartość majątku dzielonego po rozwodzie

Hipoteka ciążąca na nieruchomości wchodzącej w skład dzielonego majątku nie zmniejsza jego wartości przyjmowanej dla celów postępowania działowego.

W praktyce często zdarza się, że w skład majątku małżonków dzielonego po rozwodzie wchodzi mieszkanie kupione na kredyt i obciążone hipoteką, zabezpieczającą spłatę tego kredytu. Zdarzało się, że w postępowaniu działowym sądy brały pod uwagę wartość mieszkania po odjęciu sumy hipoteki. Jednakże, jak się okazuje, jest to założenie błędne.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, wydanym w dniu 26 stycznia 2017 roku
w sprawie o sygnaturze I CSK 54/16, obciążenie hipoteką nieruchomości wchodzącej w skład dzielonego majątku nie powoduje obniżenia wartości tej nieruchomości przyjmowanej na cele postępowania. Zatem kwota spłaty należnej temu z byłych małżonków, któremu nie przyznano nieruchomości, ustalana będzie w oparciu o jej wartość rynkową (niepomniejszoną o sumę hipoteki).

 

Czyli cały czas byli małżonkowie są z tytułu zaciągniętego kredytu dłużnikami banku i zaciągnięty kredyt powinni spłacać solidarnie. W przypadku, gdy jeden z byłych małżonków spłaci więcej rat kredytu, przeciwko drugiemu przysługiwać mu będzie roszczenie regresowe, którego może dochodzić na drodze sądowej.

 

Przyznanie nieruchomości jednemu z byłych małżonków nie powoduje, że od tej pory tylko on będzie dłużnikiem z tytułu umowy kredytu hipotecznego. Aby tak się stało, konieczne byłoby dokonanie zmiany umowy kredytowej, na co banki jednak z reguły nie chcą się godzić, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo skuteczności ewentualnej egzekucji.

Zadaj nam pytanie

Pozostaw puste

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: projektowanie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.