Koniec z bezkarnymi żartami internetowych trolli

Koniec z bezkarnymi żartami internetowych trolli

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i rutyny nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. W związku z ciągłą, nieograniczoną potrzebą przepływu informacji na masową skalę wykorzystywane są narzędzia umożliwiające kontakt online. Do tej pory, mimo obecności właściwych do tego instrumentów, w dużej mierze polegano na tradycyjnej formie spotkań podczas których dochodziło do wymiany informacji. Konferencje online zostały docenione nie tylko przez firmy, ale i zostały wdrożone przez podmioty udzielające różnorakich kursów i szkoleń. Szkoły wyższe również pozytywnie przyjęły nową formę kształcenia i uznały ją za efektywną.

Niestety, spotkania w formie online także mają swoje wady.

Obecnie podczas połączenia nierzadko dochodzi do włamań intruzów, którzy dla żartu bądź z innych pobudek chcą zakłócić transmisje wymiany informacji. Swoim zachowaniem uniemożliwiają kontynuację spotkania online, często zachowują się nieprzyzwoicie i nie reagują na upomnienia uczestników spotkania.

Ustawodawca postanowił zaradzić tym przykrym incydentom czemu dał wyraz w tarczy antykryzysowej 4 tj. ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 1086).

Przepis art. 26 ww ustawy wprowadza do kodeksu wykroczeń nową następującą regulację:

Art.107a. §1. Kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremnia lub utrudnia użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 używa słów powszechnie uznanych za obelżywe lub w inny sposób dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 3000 złotych.

Jak widać, ustawodawca poważnie potraktował problem i zaproponował wysokie kary za naruszanie spokoju odbywanego spotkania online. Regulacja ta weszła w życie 24 czerwca 2020 r., toteż od tego dnia obowiązuje. Warto o niej pamiętać, szczególnie, gdy jest się częstym użytkownikiem aplikacji służących do organizacji spotkań na odległość.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ