Korzyści z pracy online samozatrudnionego

Korzyści z pracy online samozatrudnionego

Pandemia koronawirusa trwająca od przeszło dwóch miesięcy zaprowadziła nowe porządki w życiu każdego. Jedną z nielicznych konsekwencji wprowadzonych ograniczeń stało się preferowanie dokonywania zakupów w formie online 🙂 Dotychczas większość z nas wybierała tę formę jedynie w ostateczności, wtedy jeżeli pożądany przez nas produkt nie był dostępny w stacjonarnym sklepie na wyciągnięcie ręki. Mimo otwarcia galerii, przywykliśmy do realizacji zakupów jednym kliknięciem.

Kolejną, znacznie bardziej znaczącą zmianą, wydaje się docenienie pracy zdalnej, a także zdalnego zarządzania firmą, które skutkuje obniżkami kosztów. Wydaje się, że przedsiębiorcy zaczęli oswajać się z technologią i rozwiązaniami, jakie ta proponuje by zapewnić przepływ informacji między pracownikami oraz w sferze obsługi klienta.

Praca online wiąże się ze zminimalizowaniem kosztów

Na oszczędności mogą liczyć samozatrudnieni, dotychczas korzystający z infrastruktury kontrahenta, dla którego świadczyli usługi. Przeniesienie swojej pracy do domu, związane jest z koniecznością wyposażenia się w profesjonalny sprzęt tzn. np. odpowiedniej klasy komputer czy drukarkę, która w szybkim tempie wykona kopie szeregu dokumentów. Zakup ww. przedmiotów służących do pracy, może być potraktowany jako podatkowy koszt.

Fiskus wydał najnowszą interpretację (interpretacja z dnia 2 kwietnia 2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.70.2019.1.AK), stanowiącą odpowiedź na zadane przez podatnika pytanie w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną, wodę czy gaz.

Z treści przepisu 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), wynika generalna zasada stanowią, że między kosztem, a uzyskaniem przychodu przedsiębiorstwa powinien istnieć związek przyczynowo skutkowy, a więc poniesiony wydatek musi służyć osiągnięciu przychodów.

Fiskus, nawiązując do powyższego, jednoznacznie stwierdził, że wydatki poniesione na lokal mieszkalny, w którym prowadzi się działalność stanowią koszt uzyskania przychodu

Fiskus przestrzega jednak ,,(…) że wydatki związane z używaniem i eksploatacją nieruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie, w jakim ww. nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby tej działalności.”

W praktyce, powyższe oznacza, że wydatki poniesione na utrzymanie lokalu rozumiane jako opłaty za media oraz czynsz, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, ale w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię lokalu mieszkalnego zajmowanego przez przedsiębiorcę na pracę.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ