Kto decyduje o losach uprowadzonego dziecka?

Kto decyduje o losach uprowadzonego dziecka?

O dalszych losach dziecka wywiezionego za granicę przez jednego z rodziców decyduje sąd państwa, z którego dziecko zostało porwane. Niedawno orzekł tak Sąd Najwyższy, powołując się na unijne rozporządzenie Bruksela II.

Szybki powrót do kraju

W sporach rodzinnych zdarza się, że jedno z rodziców porywa dziecko i wywozi je do innego kraju. Następnie sąd tego kraju stwierdza, że powstała w ten sposób sytuacja jest zgodna z prawem. W konsekwencji, drugi rodzic traci kontakt z dzieckiem i wpływ na jego wychowanie. Dlatego też, w opisanych przypadkach niezwykle ważna jest procedura pozwalająca na szybki powrót dziecka do kraju, z którego je wywieziono. Określa ją unijne rozporządzenie zwane Bruksela II, którego celem jest zwalczanie uprowadzeń dzieci.

Tymczasowe rozstrzygnięcie

Istota rozporządzenia polega na tym, że sąd rodzinny państwa, w którym dziecko mieszkało przed porwaniem może zadecydować o jego natychmiastowym powrocie do kraju. Co istotne, kompetencja tego sądu jest wyłączna, nie ogranicza jej nawet przeciwne orzeczenie wydane przez sąd kraju aktualnego pobytu dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja o powrocie dziecka do kraju, z którego je uprowadzono nie oznacza jeszcze definitywnego rozstrzygnięcia sporu o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ