Masz pytanie na temat, który nie został jeszcze poruszony? Chętnie na nie odpowiemy.

289 komentarzy
 • Ania
  Posted at 14:01h, 12 stycznia Odpowiedz

  W sądzie trwa sprawa spadkowa po moim ojcu, który miał wiele długów. Ja odrzuciłam spadek po ojcu, ale pani sędzia stwierdziła, że muszę uczestniczyć w rozprawach, bo mam dwoje małych dzieci. Nie wiem, czy to słuszna decyzja, bo moje dzieci urodziły się już po śmierci ojca.

  • Kancelaria
   Posted at 13:01h, 06 lipca Odpowiedz

   Z krótkiego opisu, który Pani podała wynika, że Sąd wezwał do udziału w sprawie wszystkich ustawowych spadkobierców. Pani, jako córka zmarłego, uczestniczy w tym postępowaniu także w charakterze przedstawiciela ustawowego swoich małoletnich dzieci.

   Oczywiście, jeśli Pani dzieci nie żyły w chwili otwarcia spadku (czyli śmierci Pani ojca) ani też w tej dacie nie były poczęte, to nie będą dziedziczyć.

 • Gabriela
  Posted at 11:01h, 11 stycznia Odpowiedz

  Byłam w odwiedzinach u mamy na wsi na Święta i, ponieważ jestem w trudnej sytuacji życiowej (straciłam pracę), otrzymałam w darowiźnie kwotę 25.000,00 zł gotówką. Czy aby być zwolnioną z podatku rzeczywiście muszę wpłacić te pieniądze na swoje konto bankowe?

  • Kancelaria
   Posted at 13:02h, 06 lipca Odpowiedz

   Aby zostać zwolnionym z podatku od spadków i darowizn matka powinna przelać te pieniądze na pani konto bankowe lub wpłacić je przelewem pocztowym. Pani zaś powinna tę czynność zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Tylko takie dokumenty są przez Urząd Skarbowy honorowane do zwolnienia z podatku, albowiem tak stanowi ustawa. Zatem jeśli Pani sama wpłaci te pieniądze na swoje konto bankowe, to czynność ta będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn. Wielokrotnie wspominaliśmy o tym na naszym prawniczym blogu.

 • Katarzyna
  Posted at 11:01h, 11 stycznia Odpowiedz

  Mój ojciec, który nigdy nie utrzymywał ze mną żadnych kontaktów, zmarł i na pogrzebie dowiedziałam się, że był zadłużony. Czytałam, że mogę odrzucić spadek ja i moje dzieci od razu nie czekając aż zrobią to inni członkowie rodziny. Proszę o potwierdzenie tej informacji.

  • Kancelaria
   Posted at 13:03h, 06 lipca Odpowiedz

   Ma Pani rację, może Pani w Sądzie lub u Notariusza odrzucić spadek po ojcu „nie oglądając się” na innych członków rodziny.
   Aby odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci musi Pani o zgodę na tę czynność wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dzieci.

 • Aneta
  Posted at 11:01h, 11 stycznia Odpowiedz

  Ja i moja siostra mamy tego samego ojca, ale pochodzimy z dwóch małżeństw. Moja przyrodnia siostra po śmierci ojca wypłaciła z jego konta bankowego dość duża kwotę. Czy te pieniądze wchodzą do podziału spadku?

  • Kancelaria
   Posted at 13:02h, 06 lipca Odpowiedz

   Przypuszczam, że siostra dokonała wypłaty pieniędzy z konta na podstawie dyspozycji, którą uczynił ojciec przed śmiercią . Wypłacone pieniądze nie wchodzą do spadku, ale powinny być potraktowane jako darowizna na rzecz Pani siostry, a w konsekwencji powinny zwiększyć Pani udział przy dziale spadku.
   Takie „ułatwienie” dla spadkobierców obowiązuje od października 2017 r. na podstawie uchwały Sądu Najwyższego i pisaliśmy o tym n naszym blogu prawniczym.

 • Andrzej
  Posted at 09:01h, 03 stycznia Odpowiedz

  W trakcie postępowania rozwodowego sąd postanowił, że dziecko będzie mieszkało z matką i ona będzie się nim opiekować. Odwołałem się od tego, bo uważam, że żona nadmiernie spożywa alkohol, ale nic nie wskórałem. Czy mogę jeszcze raz żądać, aby sąd mnie przyznał dziecko?

  • Kancelaria
   Posted at 13:04h, 06 lipca Odpowiedz

   Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dają sądowi możliwość zmiany lub uchylenia nawet prawomocnego postanowienia dotyczącego pieczy nad dzieckiem, jeśli jego dobro tego wymaga. Sąd może takie orzeczenie uchylić z urzędu lub na wniosek.
   Z takiej możliwości można skorzystać zawsze wtedy, kiedy nastąpi zmiana okoliczności faktycznych sprawy (po wydaniu orzeczenia wydarzyło się coś, co spowodowało, że rozstrzygnięcie sądu narusza dobro dziecka), natomiast jeśli nie doszło do zmiany owych okoliczności faktycznych, zmiana lub uchylenie orzeczenia jest możliwe tylko wtedy, kiedy sprawie nie zostało przeprowadzone postępowanie apelacyjne.
   Zatem jeżeli od daty wydania postanowienia sytuacja dziecka się zmieniła (na przykład pogorszyła), to może Pan żądać zmiany prawomocnego postanowienia i domagać się przyznania opieki nad dzieckiem na czas postępowania.

 • Ludmiła
  Posted at 09:01h, 03 stycznia Odpowiedz

  Spisałam w domu testament i teraz postanowiłam napisać nowy. Rozumuję tak, że ważny będzie ten drugi testament, czy mam rację?

  • Kancelaria
   Posted at 13:03h, 06 lipca Odpowiedz

   W przypadku, kiedy istnieją dwa testamenty i żaden z nich nie został odwołany, obowiązują oba, jednak nie każdy w pełnym zakresie. Testament wcześniejszy nie będzie obowiązywać w części, w której jest sprzeczny z testamentem późniejszym.

   Jeżeli Pani wolą jest, aby obowiązywał nowy testament, to powinna Pani w nim wyraźnie napisać, że odwołuje poprzedni testament.

 • Jolanta
  Posted at 09:01h, 03 stycznia Odpowiedz

  Mój ojciec spisał testament, gdzie na spadkobierców wyznaczył mnie oraz mojego brata. Ostatnio poważnie zachorowałam i chciałam zapytać czy gdybym umarła przed ojcem, to spadek po nim odziedziczą moje dzieci?

  • Kancelaria
   Posted at 13:03h, 06 lipca Odpowiedz

   W przypadku, gdyby umarła Pani przed ojcem, to spadek po ojcu w całości odziedziczy Pani brat.
   W Pani sytuacji ojciec może spisać nowy testament i zawrzeć w nim zapis, że gdyby Pani nie dożyła otwarcia spadku, to Pani udział w nim przypada Pani dzieciom.

 • Andrzej
  Posted at 15:11h, 29 listopada Odpowiedz

  Na podstawie wyroku sądowego komornik ściąga ode mnie alimenty na córkę. Chcę wyjechać do pracy za granicę i w związku z tym proszę o radę. Czy jest jakaś możliwość uwolnienia się od egzekucji w związku z tym wyjazdem?

  • Kancelaria
   Posted at 13:04h, 06 lipca Odpowiedz

   Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość żądania przez dłużnika umorzenia postępowania egzekucyjnego pod warunkiem spełnienia przezeń pewnych warunków. Żeby skorzystać z możliwości, którą daje dłużnikowi art. 883 § 2 k. p. c., dłużnik musi spłacić wszystkie świadczenia alimentacyjne, które dotychczas stały się wymagalne (to znaczy, że minął termin ich zapłaty), a także złożyć na rachunek depozytowy Ministra Finansów, czyli do depozytu sądowego, sumę świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy.

   Aby wpłacić środki pieniężne do depozytu sądowego, należy złożyć do Sądu wniosek o zezwolenie. W treści wniosku należy zawrzeć upoważnienie dla komornika do pobierania alimentów z owego depozytu w celu przekazania ich wierzycielowi.

   Wniosek należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, czyli córki. Od wniosku jest stała opłata sądowa w wysokości 100,00 zł.

   Po złożeniu pieniędzy do depozytu sądowego będzie Pan mógł złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 • Marcin
  Posted at 13:11h, 19 listopada Odpowiedz

  Witam serdecznie,

  W ubiegłym tygodniu zmarł mój tata w wieku 62,5 lat. Do emerytury brakowało mu jeszcze 2,5 roku.
  Moja mama obecnie pracuje i w grudniu kończy 60 lat czyli może przejść na emeryturę.
  Jej emerytura będzie znacznie niższa niż taty.
  Moje pytanie: czy mama po osiągnięciu 60 lat może zrezygnować ze swojej emerytury na rzecz emerytury taty (wiem że jest to 80%)? Czy konieczne jest odczekanie tych 2,5 roku których tacie brakło do wieku emerytalnego?

  Z góry dziekuję za wyjaśnienie,
  Pozdrawiam Marcin

  • Kancelaria
   Posted at 13:05h, 06 lipca Odpowiedz

   Niestety, w przedstawionej przez Pana sytuacji, mama nie nabędzie uprawnień do ubiegania się o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym mężu. Nabyłaby takie uprawnienia, gdyby Pana ojciec zmarł, będąc już w wieku emerytalnym. Z przepisów regulujących przyznawanie renty rodzinnej wynika, że przesłanką podstawową jest to, by zmarły miał ustalone prawo do renty lub emerytury lub spełniał warunki konieczne do ustalenia tego prawa, a podstawowym warunkiem w tym wypadku jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

 • Karolina
  Posted at 22:10h, 31 października Odpowiedz

  Witam,w 2014 roku wzięłam rozwód.W trakcie trwania małżeństwa, wykupiłam od gminy mieszknie komunalne.Okres karencji 5 lat już dawno minął.Niestety na sprawie rozwodowej Sąd nie orzekł nic w kwestii mieszkania.Były mąż,nie rości sobie do niego żadnego prawa.Co w wypadku gdybym chciała je sprzedać?darować,lub stać sie jedynym właścicielem?

  • Kancelaria
   Posted at 13:05h, 06 lipca Odpowiedz

   Jeżeli wykupiła Pani mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa, a pomiędzy Panią. a byłym współmałżonkiem istniał ustrój rozdzielności majątkowej, Pani małżonek jest także właścicielem mieszkania, gdyż weszło ono w skład majątku wspólnego.

   W przedstawionej przez Panią sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Podział taki można ustanowić w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, może być też przeprowadzony przed sądem. Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania działowego może wystąpić do sądu każdy z małżonków. Właściwym w tego rodzaju sprawach jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Wniosek o podział majątku wspólnego obciążony jest stałą opłatą sądową w wysokości 1.000,00 zł.

   Najprawdopodobniej sąd przyzna własność mieszkania jednemu ze współmałżonków, a na rzecz drugiego zasądzi spłatę odpowiadającą połowie wartości mieszkania.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ