Można darować na wypadek śmierci

Można darować na wypadek śmierci

Sąd Najwyższy w swojej uchwale (o sygn. III CZP 79/13) dał zielone światło zawieraniu umowy darowizny na wypadek śmierci. Do tej pory kwestia ta budziła wątpliwości środowiska prawniczego, zarówno wśród notariuszy, adwokatów, jak i radców prawnych.

Swoboda umów

Sąd Najwyższy uznał, że takie umowy są dopuszczalne, o ile ich przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa i jednocześnie nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Stwierdził, że „skoro ustawa nie zawiera wprost zakazu zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci, zasada swobody testowania zdaje się przemawiać za dopuszczalnością jej zawarcia”. Ponadto należy zauważyć, że pogląd o dopuszczalności zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci jest zgodny z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów.

Trzeba darować konkretny przedmiot

Reasumując, nieważna będzie jedynie taka umowa darowizny na wypadek śmierci, mocą której ma być przekazany cały majątek darczyńcy na rzecz obdarowanego oraz taka, która z jakichś powodów będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ