Opieka naprzemienna nie wyklucza prawa do rozliczenia się na preferencyjnych warunkach

Opieka naprzemienna nie wyklucza prawa do rozliczenia się na preferencyjnych warunkach

W dniu 20 maja 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II FSK 383/20, w przedmiocie preferencyjnej formy rozliczenia z fiskusem osób samotnie wychowujących dziecko.

Przedmiotowy wyrok jest o tyle istotnym, że zapadł w stanie faktycznym, w którym rozwiedzeni rodzice sprawowali naprzemienną opiekę nad wspólnymi dziećmi. Sąd rozstrzygnął, że każdy z rodziców w czasie, w jakim sprawuje opiekę nad dzieckiem, robi to samodzielnie, a więc spełnia przesłanki do uznania, że wychowuje dziecko samotnie. Wobec powyższego, Sąd uznał, że zarówno matka jak i ojciec mogą korzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

Rodzic rozliczający się z dzieckiem określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Korzyść z rozliczenia się z fiskusem na preferencyjnych warunkach aktualizuje się wtedy, jeżeli wysokość zarobków rodzica powoduje zaliczenie go do wyższego progu skali podatkowej, a więc rozliczenie następuje według stawki nie 18 %, a stawki 32 %.

Skorzystanie z preferencyjnej możliwości rozliczenia się nie uniemożliwia z korzystania z ulgi prorodzinnej. W zeznaniu za rok 2019 r. podatnicy mogli odliczyć odpowiednio 92,67 zł miesięcznie, a więc 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowanie jednego dziecka. Wraz z każdym kolejnym dzieckiem, kwota odliczenia była wyższa, a w dodatku nielimitowana ilością dzieci.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ