Pamiętaj o terminie zgłoszenia spadku do Naczelnika Urzędu Skarbowego

Pamiętaj o terminie zgłoszenia spadku do Naczelnika Urzędu Skarbowego

Treść art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn pozwala na zwolnienie od podatku najbliższych członków rodziny, przez co rozumie się: małżonka, rodziców, dzieci, wnuki, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, a także macochę. Istotnym warunkiem, jaki należący do grona wyżej wymienionych bliskich musi spełnić, aby zwolnić się od obowiązku uregulowania podatku jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Inni spadkobiercy niż wyżej wymienieni na zgłoszenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego mają tylko 1 miesiąc. Należy podkreślić, że terminy te liczone są od dnia uprawomocnienia postanowienia spadkowego lub od daty sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ