Pomogli, a teraz sami są w tarapatach

Pomogli, a teraz sami są w tarapatach

Częstą praktyką utartą między przedsiębiorcami stała się cesja leasingu operacyjnego, dzięki której jeden z przedsiębiorców odciążał drugiego, będącego w dołku finansowym spowodowanym problemami przedsiębiorstwa.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, iż po zakończeniu umowy, przedsiębiorca może nabyć dotychczas używaną rzecz za cenę znacznie niższą od jej wartości rynkowej na co przyzwalają przepisy ustawy o PIT i CIT.

Cesja leasingu operacyjnego

Aby cesjonariuszowi, a więc przedsiębiorcy, na którego zostaje przeniesiony leasing przysługiwało prawo wykupu rzeczy po niższej cenie sprzedaży niż jej wartość rynkowa, koniecznym jest zachowanie dotychczasowego brzmienia umowy leasingu w całości. Powyższe oznacza, że w umowie tej może dojść jedynie do zmiany stron, co jest oczywistą konsekwencją cesji.

I tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 22 listopada 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.316.2017.1), wskazał, że w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby scedowana umowa leasingu, nie była uważana za nową umowę leasingu, nie może dojść do żadnych zmian w jej treści poza zmianą określenia stron stosunku. Tylko w takim przypadku, firmie leasingowej przysługiwać będzie prawo odsprzedania sprzętu cesjonariuszowi za niewielką cenę w stosunku do jego wartości rynkowej.

Pandemia koronawirusa, a cesja leasingu

Obecnie, w związku z obowiązującymi przepisami i interpretacjami fiskusa, mimo stanu pandemii koronawirusa, firmy leasingowe odmawiają odroczenia spłaty rat czy wydłużenia okresu leasingu, gdyż tego typu zmiany umowy skutkowałyby tym, że firmy te nie mogłyby sprzedać rzeczy cesjonariuszowi za symboliczną cenę.

W konsekwencji powyższego, przedsiębiorcy, którzy wyciągnęli pomocną dłoń wobec innych, obecnie, w związku z pandemią, sami znajdują się w tarapatach finansowych, a w dodatku zobowiązani są do terminowej i zgodnej z umową spłaty rat leasingowych, a w tym zakresie nie mogą liczyć na zwolnienia.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ