Propozycje rozwiązania problemu sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

Propozycje rozwiązania problemu sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

W obecnym stanie prawnym śmierć przedsiębiorcy skutkuje zakończeniem działalności przedsiębiorstwa, które ten prowadził. Spowodowane jest to obowiązującą regulacją prawną, która utrudnia ,,przejęcie’’ firmy następcom prawnym zmarłego. Koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, nierzadko trwającego wiele miesięcy. W tym czasie utrudnione jest zachowanie operacyjnej ciągłości działania firmy, dopiero regulacja spraw spadkowych pozwala na jej wznowienie. Śmierć przedsiębiorcy skutkuje m.in.:

– wygaśnięciem umów o pracę z dotychczasowymi pracownikami,

– wygaśnięciem umów cywilnoprawnych,

– nie są kontynuowane rozliczenia podatkowe,

– rachunek bankowy prowadzony na potrzeby działalności wchodzi w skład masy spadkowej,

– wygasają koncesje, pozwolenia, zgody i licencje.

 

Jakie rozwiązania przewiduje projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów?

 

Jedną z ważniejszych propozycji jest ta z zakresu prawa cywilnego i handlowego wprowadzająca regulacje dotyczące zarządcy sukcesyjnego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa w czasie trwania postępowania spadkowego, a także będzie płatnikiem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powołać go będzie mógł przedsiębiorca jeszcze za życia zabezpieczając przyszłość swojej firmy.

Projekt umożliwia posługiwanie się firmą spadkodawcy z dodatkiem ,,w spadku’’. Następcy prawni zmarłego przedsiębiorcy będą mogli wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z udzielonych mu pozwoleń, koncesji, a także przyznanych licencji. Wraz z ustanowieniem zarządcy, stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie spadkodawcy nie wygasną. Będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Wreszcie projekt przewiduje zachowanie ciągłości rozliczeń podatkowych.

 

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została podpisana przez Prezydenta 25 lipca 2018 r. Artykuł 35 wyżej wskazanej ustawy stanowi, iż ta wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ