Samowolny wydatek z majątku wspólnego trzeba będzie zwrócić

Wyrok Sądu Najwyższego położył kres wątpliwościom dotyczącym zwrotu samowolnego wydatku dokonanego przez jednego z byłych małżonków po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku wspólnego.

Sąd Najwyższy wydał ostatnio wyrok ostatecznie rozwiewający wątpliwości dotyczące rozliczania wydatków poczynionych bez zgody drugiego małżonka z majątku wspólnego. Najczęściej do sytuacji takich, jak rozpatrywana w niniejszym przypadku dochodzi wtedy, kiedy byli małżonkowie są już po rozwodzie, a nie doszło jeszcze do podziału majątku wspólnego. Nierzadko jeden z byłych małżonków dokonuje wówczas za środki należące do wspólnego majątku zakupu przedmiotu o znacznej wartości, ponieważ uważa, że w ten sposób – uszczuplając wartość majątku, który podlegać będzie podziałowi -  zrobi na złość drugiemu.

 

Do niedawna nie było pewności, czy i jak przed takim uszczupleniem może się bronić drugi z byłych małżonków. Sąd Najwyższy orzekł jednak, że taki wydatek traktować należy jak wydatek poczyniony z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Wobec powyższego, małżonek, który takiego wydatku dokonał, będzie miał obowiązek zwrócić go w trakcie postępowania o podział majątku.

Zadaj nam pytanie

Pozostaw puste

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.