SPOSÓB NA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

W dniu 31 maja 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące karania dłużników alimentacyjnych.

Zaostrzenie przepisów

Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie przepisów dotyczących karania dłużników alimentacyjnych. Do tej pory za tzw. przestępstwo niealimentacji było uznawane jedynie uporczywe uchylanie się od wykonania obowiązku płacenia alimentów narażające osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obecnie przesłanki, które muszą być spełnione dla zaistnienia przestępstwa niealimentacji zostały złagodzone. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wystąpi ono już wówczas, gdy zaległość alimentacyjna wyniesie równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a w przypadku świadczeń nie mających charakteru okresowego jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej 3 miesiące.

Kary dla alimenciarzy

Na osobę niepłacącą alimentów sąd będzie mógł nałożyć karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku. Jeżeli natomiast dojdzie do narażenia osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, sprawcy będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Dłużnik alimentacyjny będzie mógł jednak uniknąć kary, jeżeli przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

Bransoleta zamiast więzienia

Dłużnicy alimentacyjni mają odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, czyli w domu z elektroniczną bransoletą. Dzięki temu nie będą musieli rezygnować z pracy czy opieki nad dziećmi. Będą również mieli możliwość spłacenia zadłużenia alimentacyjnego, a koszt odbywania przez nich kary będzie znacznie niższy w porównaniu do tradycyjnego pobytu w więzieniu.

Zadaj nam pytanie

Pozostaw puste

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.