Świadczenie 500 + pobierane równocześnie przez każde z rodziców

Świadczenie 500 + pobierane równocześnie przez każde z rodziców

O opiece naprzemiennej, którą rodzice mogą sprawować nad wspólnym dzieckiem, Kancelaria pisała dotychczas na blogu, toteż zaprasza do zapoznania się z treścią opublikowanego wpisu (patrz tu: http://www.kww.pl/opieka-naprzemienna/). W ramach powtórki, wyjaśniamy, iż piecza naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi przez ich rodziców, żyjących w rozłączeniu. Polega ona na tym, iż dziecko spędza z każdym z rodziców możliwie porównywalny czas, a więc zamieszkuje u matki możliwie taką samą ilość dni co u ojca.

Przypomnienie powyższych informacji jest istotne w kontekście przepisu art. 5 ust 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 z dnia 16.12.2019 r.). Przepis ten stanowi, iż jeżeli dziecko przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców, to świadczenie 500 + ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc.

W uproszczeniu, oznacza to, iż zarówno matka jak i ojciec sprawujący nad wspólnym dzieckiem opiekę w sposób naprzemienny, powinni uzyskiwać wsparcie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, a więc co do zasady 250,00 zł.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ