alimenty fundusz alimentacyjny dzieci świadczenie 500+ Tag

Poprzez Fundusz alimentacyjny państwo realizuje swój obowiązek wspierania osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dotyczy to dzieci.   Pomoc realizowana zostaje poprzez Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są środki na rzecz osoby nie mogącej uzyskać ich od drugiego rodzica. Dotychczas środki z Funduszu otrzymywali...