alimenty fundusz alimentacyjny dzieci świadczenie 500+ Tag

O opiece naprzemiennej, którą rodzice mogą sprawować nad wspólnym dzieckiem, Kancelaria pisała dotychczas na blogu, toteż zaprasza do zapoznania się z treścią opublikowanego wpisu (patrz tu: http://www.kww.pl/opieka-naprzemienna/). W ramach powtórki, wyjaśniamy, iż piecza naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi przez ich rodziców, żyjących w rozłączeniu. Polega ona na...

Poprzez Fundusz alimentacyjny państwo realizuje swój obowiązek wspierania osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dotyczy to dzieci.   Pomoc realizowana zostaje poprzez Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są środki na rzecz osoby nie mogącej uzyskać ich od drugiego rodzica. Dotychczas środki z Funduszu otrzymywali...