fiskus Tag

Częstą praktyką utartą między przedsiębiorcami stała się cesja leasingu operacyjnego, dzięki której jeden z przedsiębiorców odciążał drugiego, będącego w dołku finansowym spowodowanym problemami przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, iż po zakończeniu umowy, przedsiębiorca może nabyć dotychczas używaną rzecz za cenę znacznie niższą od jej wartości rynkowej na co przyzwalają przepisy...

Obdarowani, należący do zerowej grupy podatkowej, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niezależnie od wartości uzyskanych rzeczy czy wielkości otrzymanej sumy pieniężnej. Darowizna pieniężna Fiskus w swoich interpretacjach podatkowych podaje, iż do zwolnienia z podatku koniecznym jest spełnienie przez podatnika określonych...