kancelaria prawna katowice Tag

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. rozpoczął nas obowiązywać paragraf 18 dodany nowelizacją rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii to znaczy, że zobowiązani jesteśmy do zakrywania ust oraz nosa w czasie przebywania poza adresem zamieszkania. Ostatnio...

Przepis art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia, sądom w postępowaniu cywilnym, zobowiązanie osoby stosującej przemoc wobec bliskich do opuszczenia wspólnie z nimi zajmowanego miejsca zamieszkania. Do opuszczenia mieszkania może zostać zobowiązany: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub...

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent Miasta Katowice ogłosił Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy stanowiący konieczne wsparcie dla obszaru ze względu na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji wprowadzonych ograniczeń, dalsza działalność wielu podmiotów napotkała utrudnienia, toteż samorząd w trosce o mieszkańców zaproponował...