majątek wspólny małżonków Tag

Zgodnie z treścią przepisu art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego. Niestety, w przypadku upadłości konsumenckiej, zasada ta nie obowiązuje Na mocy przepisu art. 124 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz....

Od jesieni 2019 r., pracownicy firm, które w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zawarły umowę o prowadzenie PPK, gromadzą swoje oszczędności z myślą o ich wypłacie po 60 roku życia. Model Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada, że fundusze zgromadzone na kontach pracowników zasilą pobierane przez nich w przyszłości emerytury. Mimo...

Fiskus ocenił, że małżonek prowadzący działalność gospodarczą może sukcesywnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki, jakie odprowadza od kredytu zaciągniętego przez drugiego małżonka. Kredyt może zostać rozliczony, wtedy, jeżeli środki zostały przeznaczone na działalność gospodarczą tzn. np. na niezbędny sprzęt do wykonywania pracy, jak samochód, komputery, drukarki, specjalistyczne narzędzia stolarskie. Wobec...