mikroprzedsiębiorca Tag

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej to codzienność. Nierzetelni kontrahenci bardzo często opóźniają się z zapłatą należności za zrealizowane usługi co może wpływać na niewypłacalność swojego partnera biznesowego. Nierzadko przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, iż dochodzenie należności na drodze sądowej z uwagi na bardzo długi czas trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz...

Tarcza antykryzysowa zaproponowała, w ramach pomocy mikroprzedsiębiorcom, wsparcie w postaci pożyczki do wysokości 5.000,00 zł, wydatkowanych na bieżące potrzeby prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa . Kto może uzyskać pożyczkę? O pożyczkę starać się mogą mikroprzedsiębiorcy tzn. osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje...