nakaz opuszczenia mieszkania Tag

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza realne uprawnienia policji do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na czym polegają zmiany Przepisy uprawniają policjanta do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego...