restrykcje Tag

Zawieszenie działalności to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu, która jest korzystną dla przedsiębiorcy borykającego się z przejściowymi problemami w biznesie. Wśród korzyści, z jakimi związane jest zawieszenie działalności wymienia się przede wszystkim: zwolnienie ze składek ZUS, zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy, brak obowiązku składania deklaracji VAT za okresy...

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Zdrowia pismo, w którym zwrócił uwagę na niepokojące doniesienia o ograniczaniu rodzicom prawa do przebywania przy szpitalnym łóżku chorych dzieci w związku z epidemią koronawirusa. Proceder ten, według Rzecznika, wymaga interwencji i wprowadzenia jasnych zasad postępowania obowiązujących dla wszystkich placówek służby zdrowia, gdyż obecnie każda...

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Pokaźna liczba dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. W sporej liczbie przypadków, rodzice, którzy się rozstali dochodzą do porozumienia, co do łożenia środków pieniężnych na ich wspólne dzieci. Niekiedy natomiast, w tym zakresie,...