Prawo rodzinne

 • Rozwód.
 • Separacja.
 • Dochodzenie alimentów.
 • Obniżenie lub podwyższenie obowiązku alimentacyjnego.
 • Uregulowanie władzy rodzicielskiej.
Pełna oferta

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców.
 • Dziedziczenie gospodarstw rolnych.
 • Wydziedziczenie lub uznanie spadkobiercy za niegodnego.
 • Dział spadku.
Pełna oferta

Prawo pracy

 • Indywidualne i zbiorowe spory pracownicze.
 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Sprostowanie świadectwa pracy.
Pełna oferta

Prawo cywilne

 • Zasiedzenie nieruchomości.
 • Procesy o zadośćuczynienie, odszkodowanie.
 • Odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej.
 • Zniesienie współwłasności.
Pełna oferta

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
 • Zakładanie i rejestracja spółek handlowych.
 • Przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
Pełna oferta

Windykacja należności

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty.
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę.
 • Dochodzenie roszczeń z weksla.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
Pełna oferta

Prawo podatkowe

 • Doradztwo podatkowe.
 • PIT, CIT, VAT.
 • Podatek od spadków i darowizn.
Pełna oferta

Prawo zamówień publicznych

 • Kompleksowa obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Analiza przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia.
Pełna oferta

Reprezentacja w postępowaniach

 • Przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Przed organami administracji
 • Postępowania karnoskarbowe
 • Przed Krajową Izbą Odwoławczą
Pełna oferta

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Katowice
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.