Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Ustawodawca bezpośrednio w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, niezależne od władzy rodzicielskiej, ustanowił prawo rodzica do utrzymywania kontaktów z jego dzieckiem. W zakres kontaktów wchodzą m.in. rozmowy telefoniczne, korespondencja z dzieckiem, rozmowy przez komunikatory internetowe, a przede wszystkim spotkania bezpośrednie, zarówno w domu jak i poza nim.

W przypadku rozstania rodziców, powinni oni osiągnąć konsensus co do sprawowania opieki oraz utrzymywania kontaktów ze wspólnym dzieckiem. Dokonując ustaleń, rodzice powinni mieć na względzie troskę o dziecko, a wszystkie ich wspólne postanowienia powinny być zgodne z jego dobrem.

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem, Sąd opiekuńczy dokona w wyroku wiążących ustaleń w tym zakresie.

Rodzic, który nie będzie respektował ustalonych przez Sąd kontaktów z dzieckiem musi liczyć się z tym, że drugi z rodziców poprzez wniosek do właściwego sądu może doprowadzić do przymusowego wykonania ustaleń w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Sąd może nałożyć grzywnę na osobę, która nie wywiązuje się z sądowego orzeczenia odnośnie sposobów utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Nałożenie grzywny (czasem wielokrotne) ma na celu ,,zmusić” rodzica do wykonania orzeczenia sądowego odnośnie kontaktów z dzieckiem.

Co w przypadku gdy rodzic przebywa z dzieckiem za granicą i mimo nałożenia na niego grzywny nie zamierza umożliwić drugiemu z rodziców kontaktu z dzieckiem?

W takiej sytuacji, pokrzywdzony rodzic może złożyć wniosek do sądu w przedmiocie przymusowego odebrania dziecka. Na mocy prawomocnego postanowienia sądu, czynności odebrania dziecka wykonuje kurator sądowy, który może posiłkować się policją oraz zawiadomić prokuraturę wtedy gdy, rodzic będzie ukrywał dziecko, aby uniemożliwić działanie kuratorowi.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ