Warto wiedzieć

SPOSÓB NA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

W dniu 31 maja 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące karania dłużników alimentacyjnych.

Czytaj więcej

Hipoteka a wartość majątku dzielonego po rozwodzie

Hipoteka ciążąca na nieruchomości wchodzącej w skład dzielonego majątku nie zmniejsza jego wartości przyjmowanej dla celów postępowania działowego.

Czytaj więcej

JUŻ MOŻNA ZRZEC SIĘ ZACHOWKU

Zgodnie z nową uchwałą Sądu Najwyższego można zrzec się prawa do zachowku.

Czytaj więcej

ŚRODKI Z PROGRAMU RODZINA 500+ WOLNE OD EGZEKUCJI NA DOBRE

Jednym z problemów, na które eksperci często zwracali uwagę analizując przepisy regulujące program Rodzina 500+ była kwestia możliwości zajmowania w postępowaniu egzekucyjnym pieniędzy pochodzących z tego programu. Świadczenie to zostało, wprawdzie, zakwalifikowane jako wolne od egzekucji, jednak w sytuacji, kiedy wpływało na rachunek bankowy rodzica, przeciwko któremu toczyło się postępowanie egzekucyjne, mogło zostać przez komornika zajęte. Zdarzało się tak, ponieważ komornik, wysyłając do banku pismo o zajęciu rachunku bankowego nie wiedział, skąd pochodzą środki na nim zgromadzone – jeżeli więc wpływały nań także pieniądze z programu Rodzina 500+, mogły zostać zajęte.

Czytaj więcej

DZIEDZICZENIE A KREDYT HIPOTECZNY

Co zrobić, kiedy odziedziczymy nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy w takiej sytuacji możemy uwolnić się częściowo od odpowiedzialności za dług przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy też mamy obowiązek spłacić kredyt w całości, nawet jeśli do spłacenia pozostaje kwota wyższa niż wartość obciążonej nieruchomości?

Czytaj więcej

MAŁŻONEK NIE ODPOWIADA ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPRZED ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Zgodnie z art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych całym swoim majątkiem. Przepis art. 29 § 1 ordynacji podatkowej stanowi, że odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Czytaj więcej

ŁATWIEJ UNIEWAŻNIĆ AKT STANU CYWILNEGO

Znowelizowana ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego dopuszcza unieważnienie powtarzających się lub błędnie zarejestrowanych aktów stanu cywilnego oraz błędnie sporządzonych wzmianek dodatkowych na drodze administracyjnej - przez kierownika urzędu stanu cywilnego i wojewodę. Część zmian w przepisach weszła w życie 27 sierpnia 2016 r., a część 1 października 2016 r.

Czytaj więcej

REJESTR SPADKOWY

Od 8 września 2016 r. wszystkie prawomocne postanowienia sądu o nabyciu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, oraz europejskie poświadczenia spadkowe sporządzane przez notariuszy trafiają do elektronicznego rejestru spadkowego.

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z nowym rokiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Od 1 stycznia 2017 r. po śmierci osoby niepełnosprawnej opiekujący się nią członek rodziny otrzyma świadczenie przedemerytalne lub zasiłek dla bezrobotnych.

Czytaj więcej

NIEWYKONANIE UMOWY NIE ZAWSZE SKUTKUJE ZATRZYMANIEM ZACHOWKU LUB JEGO ZWROTEM W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI

Zadatek stanowi dodatkowe postanowienie zamieszczane w umowie w celu zabezpieczenia interesów stron na wypadek niewywiązania się przez jednego z kontrahentów z przyjętych na siebie zobowiązań. Zadatkiem wręczanym w związku z zawarciem umowy może być pewna suma pieniędzy bądź rzeczy zamienne.

Czytaj więcej
Strona: 1 2 3 4 5

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Katowice
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.