Warto wiedzieć

Wypłata z konta zmarłego wpływa na spadek

W myśl orzeczenia Sądu Najwyższego jedna z instytucji prawa bankowego, przewidziana w celu zapewnienia osobom najbliższym dostępu do środków zgromadzonych na koncie bankowym zmarłego, wpływa na wartość schedy spadkowej.

Czytaj więcej

Samowolny wydatek z majątku wspólnego trzeba będzie zwrócić

Wyrok Sądu Najwyższego położył kres wątpliwościom dotyczącym zwrotu samowolnego wydatku dokonanego przez jednego z byłych małżonków po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku wspólnego.

Czytaj więcej

Hipoteka a wartość majątku dzielonego po rozwodzie

Hipoteka ciążąca na nieruchomości wchodzącej w skład dzielonego majątku nie zmniejsza jego wartości przyjmowanej dla celów postępowania działowego.

Czytaj więcej

SPOSÓB NA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

W dniu 31 maja 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące karania dłużników alimentacyjnych.

Czytaj więcej

JUŻ MOŻNA ZRZEC SIĘ ZACHOWKU

Zgodnie z nową uchwałą Sądu Najwyższego można zrzec się prawa do zachowku.

Czytaj więcej

ŚRODKI Z PROGRAMU RODZINA 500+ WOLNE OD EGZEKUCJI NA DOBRE

Jednym z problemów, na które eksperci często zwracali uwagę analizując przepisy regulujące program Rodzina 500+ była kwestia możliwości zajmowania w postępowaniu egzekucyjnym pieniędzy pochodzących z tego programu. Świadczenie to zostało, wprawdzie, zakwalifikowane jako wolne od egzekucji, jednak w sytuacji, kiedy wpływało na rachunek bankowy rodzica, przeciwko któremu toczyło się postępowanie egzekucyjne, mogło zostać przez komornika zajęte. Zdarzało się tak, ponieważ komornik, wysyłając do banku pismo o zajęciu rachunku bankowego nie wiedział, skąd pochodzą środki na nim zgromadzone – jeżeli więc wpływały nań także pieniądze z programu Rodzina 500+, mogły zostać zajęte.

Czytaj więcej

DZIEDZICZENIE A KREDYT HIPOTECZNY

Co zrobić, kiedy odziedziczymy nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy w takiej sytuacji możemy uwolnić się częściowo od odpowiedzialności za dług przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy też mamy obowiązek spłacić kredyt w całości, nawet jeśli do spłacenia pozostaje kwota wyższa niż wartość obciążonej nieruchomości?

Czytaj więcej

Komornik pokryje VAT z własnej kieszeni

Uchwała Sądu najwyższego ostatecznie rozwiała wątpliwości dotyczące opłat za czynności komornika.

Czytaj więcej

Od 2018 r. nowe zasady dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej

W styczniu 2018 r. wejdzie w życie prawo rewolucjonizujące dziedziczenie przedsiębiorstwa osób fizycznych

Czytaj więcej

MAŁŻONEK NIE ODPOWIADA ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPRZED ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Zgodnie z art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych całym swoim majątkiem. Przepis art. 29 § 1 ordynacji podatkowej stanowi, że odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Czytaj więcej
Strona: 1 2 3 4 5 6

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Katowice
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.