Wynagrodzenie

Kancelaria praktykuje nastepujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia zryczałtowanego
    Wysokość wynagrodzenia jest stała i definiuje je stawka miesięczna. Ta forma rozliczenia jest preferowana dla firm i podmiotów będących w stałej obsłudze prawnej.

  • system rozliczeń godzinowych
    Wysokość wynagrodzenia określona jest według stawki godzinowej. Czas pracy Kancelarii jest ściśle ewidencjonowany i na koniec każdego miesiąca ewidencja jest przekazywana zlecającemu.

  • wynagrodzenie za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

  • system z premią za sukces ( success fee )
    W indywidualnych sprawach wynagrodzenie ustalane z klientem może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: projektowanie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.