Wypłata z konta zmarłego wpływa na spadek

W myśl orzeczenia Sądu Najwyższego jedna z instytucji prawa bankowego, przewidziana w celu zapewnienia osobom najbliższym dostępu do środków zgromadzonych na koncie bankowym zmarłego, wpływa na wartość schedy spadkowej.

Dyspozycja wkładem na rachunku bankowym to instytucja przewidziana przez prawo bankowe, której działanie polega na tym, że posiadacz rachunku bankowego może upoważnić członka rodziny (małżonka, wstępnego lub zstępnego) do dysponowania w przypadku jego śmierci pewną kwotą środków zgromadzonych na jego rachunkach bankowych. Kwota ta może stanowić równowartość maksymalnie dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia pobraną łącznie ze wszystkich kont zmarłego.

 

Dotychczas nie było jednak jasności co do tego, w jaki sposób wypłata dokonana w ramach takiej dyspozycji wpływa na wartość sched spadkowych – czy nie bierze się jej w ogóle pod uwagę, czy też podlega zaliczeniu na schedę spadkową na zasadach takich, jak darowizny dokonane przez spadkodawcę na rzecz spadkobiercy będącego jego małżonkiem lub zstępnym.

 

Sąd Najwyższy rozwiał te wątpliwości orzekając, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci rzeczywiście podlega zaliczeniu na schedę spadkową beneficjenta chyba, że spadkodawca złożył oświadczenie, w treści którego wyraźnie zwolni beneficjentów dyspozycji z tego obowiązku.

Zadaj nam pytanie

Pozostaw puste

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: projektowanie stron Hyh.pl
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.