Wzajemna pomoc materialna małżonków

Wzajemna pomoc materialna małżonków

Na mocy treści art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie zobowiązani są m.in. do wzajemnej pomocy zarówno w sferze duchowej jak i materialnej. Powyższe oznacza, że każde z małżonków stosownie do swoich sił i możliwości zobowiązane jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej rodziny.

Możliwości płatnicze małżonka, a zwolnienie z kosztów sądowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, w treści postanowienia z dnia 27 maja 2019 r. (sygn. akt I SPP/Go 56/19) odmówił zwolnienia z obowiązku poniesienia kosztów postępowania sądowego niepracującej małżonce. Kobieta wystosowała wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w którym wykazała, że nie posiada oszczędności, nieruchomości oraz jakichkolwiek dochodów. Sąd odmówił jej pomocy prawnej, podając, iż małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej osobistej oraz finansowej pomocy toteż powinni udzielać sobie wsparcia również poprzez finansowanie procesów sądowych, w których jedno z nich jest stroną. Od chwili wstąpienia w związek małżeński, sytuację finansową jednego z małżonków ocenia się poprzez pryzmat sytuacji finansowej małżeństwa, a więc dochodów uzyskiwanych przez każdego z małżonków z osobna. Kobieta zostałaby zwolniona z obowiązku poniesienia kosztów postępowania, którego byłą stroną gdyby jej mąż podobnie jak ona nie posiadał wystarczających środków na ich pokrycie.

Co więcej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w ślad za postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2011 r. (sygn. akt I FZ 196/11) podkreślił, że z obowiązku świadczenia wzajemnej pomocy, małżonków nie zwalnia pozostawanie w rozdzielności majątkowej oraz pozostawanie w separacji faktycznej.

1Comment
  • XMC.pl
    Posted at 08:36h, 08 lutego Odpowiedz

    Wspaniały blog wiele przydatnych informacji zawartych w poszczególnych postach, Dzieki Ci za to serdeczne, zapraszam także do siebie…

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ