Zadaj nam pytanie

Zadaj nam pytanie

Masz pytanie na temat, który nie został jeszcze poruszony? Chętnie na nie odpowiemy.

36 komentarzy
 • janina
  Posted at 22:07h, 16 lipca Odpowiedz

  miesiąc temu darowałam córce samochód w całości ale okazało się że tracę 60% zniżkę.Czy moja córka może darować mi część tego samochodu?Dziękuję

  • Kancelaria
   Posted at 14:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Przekazanie samochodu w darowiźnie powoduje powstanie przerwy w ubezpieczeniu OC, niemniej jednak nie oznacza to automatycznej utraty przyznanych wcześniej zniżek. W zależności od przepisów obowiązujących u danego ubezpieczyciela pozostają one ważne przez pewien czas po darowaniu samochodu, zazwyczaj przez okres 1-2 lat. Córka może przekazać Pani część samochodu w drodze darowizny, powstanie wtedy współwłasność w częściach ułamkowych. Jeżeli dokona tego w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie zniżki nie zostaną utracone, a ponadto córka, jako współwłaścicielka samochodu, również będzie mogła z nich korzystać.
   To są reguły ogólne, zaś o szczegóły proszę pytać swojego ubezpieczyciela.

 • Jacek
  Posted at 18:10h, 21 października Odpowiedz

  Zadne postepowanie za dlugi przeciwko mnie sie nie zaczelo. Podejrzewam jednak ze sie zacznie. Czy moge przepisac mieszkanie na corke?

  • Kancelaria
   Posted at 14:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, jaka jest Pana sytuacja finansowa i jak na tę sytuację wpłynie rozważana transakcja w postaci darowizny mieszkania na rzecz córki. Jeżeli bowiem wskutek darowania córce mieszkania stałby się Pan niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu, niż obecnie, to każdy z Pana obecnych lub przyszłych wierzycieli mógłby żądać uznania tej darowizny za bezskuteczną w stosunku do siebie.

   W tym celu wierzyciel (wierzyciele) musieliby wystąpić przeciwko Pana córce do sądu z tzw. skargą pauliańską, czyli powództwem o uznanie darowizny mieszkania za bezskuteczną. W toku postępowania musieliby wykazać, że wskutek dokonanej darowizny stał się Pan niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu, niż przed jej dokonaniem, a także, że działał Pan ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela (wierzycieli).

   Wierzyciel, względem którego darowizna zostałaby uznana przez sąd za bezskuteczną, mógłby – z pierwszeństwem przed ewentualnymi wierzycielami córki – dochodzić zaspokojenia i prowadzić egzekucję z mieszkania będącego przedmiotem darowizny.

   Córka mogłaby zapobiec uznaniu darowizny mieszkania za bezskuteczną jedynie spłacając wierzyciela lub wskazując mu inny należący do Pana majątek, który wystarczyłby do zaspokojenia jego roszczeń.

   Jeżeli grozi Panu niewypłacalność lub upadłość, a podarowałby Pan córce mieszkanie w celu uniemożliwienia lub ograniczenia zaspokojenia swojego wierzyciela (wierzycieli), to dodatkowo naraziłby się Pan na sankcje karne określone w Kodeksie karnym. Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego wierzyciela (chyba, że jest nim Skarb Państwa – wówczas wniosek pokrzywdzonego nie jest konieczny do wszczęcia postępowania karnego). Jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności, której wysokość jest uzależniona od tego, czy dług został stwierdzony wyrokiem sądu lub innego organu państwowego, czy też nie, a także od tego, czy doszło do pokrzywdzenia jednego, czy też wielu wierzycieli.

 • Mariusz
  Posted at 14:12h, 22 grudnia Odpowiedz

  Witam,
  Niecałe dwa lata temu rodzice przekazali mi w drodze darowizny mieszkanie. Obecnie przeprowadzam się na stałe do innego miasta i chciałbym sprzedać tamto mieszkanie, a pieniądze przeznaczyć na zakup nowego (dodatkowo planuję zaciągnąć kredyt hipoteczny). Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek?
  Mariusz

  • Kancelaria
   Posted at 14:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Darowizny dokonywane pomiędzy członkami najbliższej rodziny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn (pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie wymogów).

   Jednakże, gdy obdarowany zdecyduje się sprzedać podarowaną rzecz przed upływem pół roku, a w przypadku nieruchomości – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, będzie musiał zapłacić podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży. W przypadku sprzedaży nieruchomości stawka podatku wynosi 19 %, a zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-39) należy złożyć do 30. kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości.

   Obdarowany nie będzie musiał zapłacić podatku, jeżeli w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczy uzyskane w ten sposób środki na inny cel mieszkaniowy, między innymi – jak w opisywanym przez Pana przypadku – na zakup mieszkania, czy spłatę kredytu mieszkaniowego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie w urzędzie skarbowym, w ciągu 14 dni od sprzedaży nieruchomości, oświadczenia, że uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone w ciągu dwóch lat na inny cel mieszkaniowy.

 • Tomasz
  Posted at 09:10h, 20 października Odpowiedz

  Piec lat temu babcia podarowała mi mieszkanie teraz babcia zmarła i spadek po niej odziedziczyło dwóch synów którzy domagają się ode mnie zachowku.
  Czy oni maja rację i czy musze im wypłacić zachowek?

  • Kancelaria
   Posted at 14:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Niestety, wujkowie słusznie domagają się od Pani wypłaty zachowku.
   Spadkobiercy którzy nie otrzymali należnego udziału im w spadku mogą domagać się zachowku w następującej kolejności od:
   – pozostałych spadkobierców ustawowych lub testamentowych
   – zapisobiorców którzy otrzymali przedmioty należące do spadku na podstawie zapisów windykacyjnych
   – obdarowanych
   W przypadku gdy mieszkanie po babci było jej jedynym majątkiem a jej synowie są spadkobiercami ustawowymi po matce i nie otrzymali wcześniej żadnych darowizn to obecnie mogą domagać się od Pani jako osoby obdarowanej wypłaty zachowku.

 • Jolanta
  Posted at 15:01h, 07 stycznia Odpowiedz

  Razem z mężem planujemy zakup mieszkania dla córki. Córka nie jest jeszcze pełnoletnia. Które rozwiązanie jest korzystniejsze: zakup mieszkania na siebie i następnie darowanie go córce, czy darowanie córce pieniędzy, żeby sama sobie kupiła mieszkanie?

  • Kancelaria
   Posted at 14:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Lepszym rozwiązaniem będzie zakup mieszkania na siebie i darowanie go córce. W razie przekazania córce pieniędzy na zakup mieszkania konieczne byłoby dodatkowo uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na dysponowanie majątkiem małoletniego dziecka. W obu przypadkach konsekwencje na gruncie prawa podatkowego są identyczne – darowizna w ramach najbliżej rodziny, zarówno pieniędzy, jak i mieszkania, jest zwolniona z podatku, pod warunkiem zgłoszenia jej w terminie sześciu miesięcy do urzędu skarbowego. Zaznaczam, że gdybyście Państwo (z różnych powodów) zapragnęli sprzedać mieszanie darowane córce przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, to na tę czynność musi wyrazić zgodę sąd opiekuńczy.

 • Stanisław
  Posted at 11:09h, 25 września Odpowiedz

  Podarowałem z żoną córce i jej mężowi działkę budowlaną. Zięć w trakcie małżeństwa źle traktował naszą córkę i sąd orzekł rozwód z jego winy. Czy obecnie mamy szansę odwołać darowiznę dokonaną na rzecz byłego zięcia?

  • Kancelaria
   Posted at 14:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Zgodnie z prawem, darowiznę można odwołać, gdy obdarowany zachowuje się w sposób rażąco niewdzięczny w stosunku do darczyńcy. Przepisy nie precyzują jednak bliżej pojęcia rażącej niewdzięczności. Sądy stoją na stanowisku, że powodem odwołania darowizny może być jedynie rażąco niewdzięczne zachowanie obdarowanego skierowane bezpośrednio przeciwko darczyńcy w nieprzyjaznym zamiarze. Nie stanowi przesłanki odwołania darowizny zachowanie godzące pośrednio w darczyńcę, skierowane np. przeciwko jego dziecku, takie jak przemoc, czy naruszenie obowiązku wierności. Szanse na odwołanie darowizny dokonanej na rzecz byłego zięcia są więc raczej niewielkie.

 • Tadeusz
  Posted at 08:09h, 19 września Odpowiedz

  Po ślubie darowaliśmy synowi pieniądze, za które razem z synową kupił mieszkanie. Teraz syn się rozwodzi, a ja z żoną chcielibyśmy cofnąć darowiznę pieniędzy na rzecz synowej. Co mamy zrobić i czy istnieje taka możliwość?

  • Kancelaria
   Posted at 14:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Z darowizną pieniędzy przy rozwodzie występują pewne trudności. Generalnie, to darczyńca decyduje, kto zostanie obdarowanym. Jeżeli pieniądze zostały darowane jedynie synowi, to stanowią one jego majątek odrębny, nawet mimo istnienia wspólności majątkowej. Niemniej jednak, w przypadku rozwodu syn winien udowodnić, że zakup wspólnego mieszkania sfinansował z darowizny.

   Jeżeli chodzi o odwołanie darowizny, to zgodnie z prawem jest to możliwe, gdy obdarowany zachowuje się w sposób rażąco niewdzięczny w stosunku do darczyńcy. Z lektury orzecznictwa wynika, iż odwołanie darowizny uzasadnia jedynie zachowanie obdarowanego skierowane bezpośrednio przeciwko darczyńcy. Zatem mimo rozwodu syna, odwołanie darowizny dokonanej także na rzecz synowej, może nastąpić jedynie, gdy krzywdy doznał bezpośrednio Pan z żoną.

 • Joanna
  Posted at 08:09h, 17 września Odpowiedz

  Wniosłam do sądu pozew o rozwód z winy męża, który mnie zdradzał i wyprowadził się z mieszkania do kochanki. W trakcie małżeństwa darowałam mężowi połowę mieszkania, które stanowiło mój majątek odrębny. Czy mogę teraz tą darowiznę odwołać?

  • Kancelaria
   Posted at 14:27h, 05 lipca Odpowiedz

   W sytuacjach, gdy obdarowany małżonek odchodzi, współmałżonek-darczyńca postanawia zwykle odwołać darowiznę. Odwołanie darowizny przy rozwodzie jest możliwe, aczkolwiek występują przy tym trudności dowodowe. Można twierdzić, iż sam fakt odejścia małżonka podpada pod rażącą niewdzięczność. W orzecznictwie podkreśla się jednak, iż pod pojęciem rażącej niewdzięczności należy rozumieć takie zachowanie obdarowanego, skierowane przeciwko darczyńcy, które rozsądnie oceniając musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące. Powodem odwołania darowizny nie może być samo złożenie pozwu o rozwód, ale już naruszenie obowiązku wierności jako przejaw rażącej niewdzięczności, jest podstawą do jej odwołania.

 • Mieczysław
  Posted at 10:09h, 15 września Odpowiedz

  Razem z żoną zamierzam darować naszej córce parcelę w górach. Córka jest mężatką i chcielibyśmy, aby ziemia w górach należała tylko do córki. W jaki sposób można to zrobić?

  • Kancelaria
   Posted at 14:27h, 05 lipca Odpowiedz

   Darowizny na rzecz osób pozostających w związkach małżeńskich wywołują liczne wątpliwości, zwłaszcza, gdy chcemy obdarować tylko jednego z małżonków. Nierzadko z tego powodu, rodzice przyszłego małżonka podejmują decyzję o dokonaniu darowizny przed jego wstąpieniem w związek małżeński. Zupełnie niepotrzebnie. Generalnie, to od darczyńcy zależy, komu i jaki składnik majątku przekaże w umowie darowizny. Niezależnie od tego, czy darowizna zostanie dokonana przed zawarciem związku małżeńskiego dziecka czy też po – zawsze będzie stanowiła jego majątek osobisty. Nie ma przy tym znaczenia istnienie między małżonkami wspólności majątkowej. Aby przedmiot darowizny należał również do zięcia, darowizna musiałaby być dokonana na rzecz obojga małżonków, bądź też córka musiałaby rozszerzyć na ten przedmiot wspólność majątkową. W innym przypadku, darowizna będzie dokonana jedynie na rzecz Państwa córki.

 • Marian
  Posted at 10:09h, 15 września Odpowiedz

  W trakcie małżeństwa wraz z żoną podarowaliśmy córce dom do remontu. Córka wraz z mężem wyremontowała dom. Teraz nasza córka rozwodzi się. Czy zięć będzie miał prawo do domu? Jak taki przypadek reguluje prawo?

  • Kancelaria
   Posted at 14:27h, 05 lipca Odpowiedz

   Zasadą jest, iż to od darczyńcy zależy, komu przekaże poszczególne składniki swojego majątku. Jeżeli darowizna została uczyniona tylko na rzecz córki, obdarowana jest jedynym właścicielem darowanego przez Państwa domu. W przypadku rozwodu, przedmiot darowizny przypada tylko małżonkowi, który go otrzymał. Nawet, jeżeli mąż przyczynił się do wzrostu wartości darowanej nieruchomości, przedmiot darowizny stanowi odrębny majątek Państwa córki. Odrębną kwestią jest roszczenie o zwrot nakładów i wydatków poczynionych na cudzą własność. Zięć będzie mógł się zatem domagać zwrotu poniesionych kosztów remontu.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ