Rozliczenie zakupu maseczek ochronnych

Rozliczenie zakupu maseczek ochronnych

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. rozpoczął nas obowiązywać paragraf 18 dodany nowelizacją rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii to znaczy, że zobowiązani jesteśmy do zakrywania ust oraz nosa w czasie przebywania poza adresem zamieszkania.

Ostatnio pisaliśmy na blogu o tym, że trwają prace nad nowelizacją przedmiotowego przepisu, który wydał się zbyt restrykcyjny w swoich założeniach, gdyż nie stanowił o żadnych wyjątkach w obowiązku osłony ust i nosa.

Wpis dostępny jest pod linkiem: http://www.kww.pl/zasady-bezpieczenstwa-w-czasach-pandemii/

Ostatecznie, znowelizowany przepis nakłada na nas obowiązek zakrywania nosa i ust w:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach jeżeli poruszamy się z pasażerami, z którymi na co dzień nie zamieszkujemy,

  • w miejscach ogólnodostępnych poprzez które rozumie się drogi, place, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej,

  • w obiektach handlowych, usługowych i na targowiskach,

  • na terenie nieruchomości wspólnych tzn. np. wspólnej klatce bloku.

Z obowiązku zwolnione zostają:

  • osoby przemieszczające się samodzielnie samochodem,

  • dzieci do 4 roku życia,

  • osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa,

  • duchowni sprawujący obrzędy religijne,

  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe,

  • kierujący środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozliczenie zakupu maseczek ochronnych

Na tle powyższego, nasuwa się pytanie czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych zakup ochronnych maseczek dla pracowników?

Zgodnie z przepisem art. 207 par. 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Powyższe oznacza, że w dobie pandemii i nałożonego na pracowników obowiązku dbałości o zdrowie poprzez właściwe zakrycie ust i nosa, pracodawca powinien sfinansować zakup maseczek ochronnych zatrudnionym.

W obecnych okolicznościach zakup maseczek będzie mógł zostać rozliczony przez pracodawcę, jeżeli te wykorzystywane będą w czasie pracy i podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ