Zasady bezpieczeństwa w czasach pandemii

Zasady bezpieczeństwa w czasach pandemii

Uległo nowelizacji rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy paragrafu 18 niniejszego rozporządzenia od dnia 16 kwietnia 2020 r. zobowiązani jesteśmy do:

zakrywania

 • ust,

 • nosa

za pomocą

 • odzieży tzn. np. szalika, chusty zawiązanej wokół głowy i dostatecznie osłaniającej nos oraz usta,

 • za pomocą maseczki,

 • przyłbicy,

 • bądź maski.

Omawiany przepis sugeruje, iż obowiązek zakrywania ust oraz nosa dotyczy wszystkich, niezależnie od okoliczności, którzy przebywają poza domem. Osłaniać nos oraz usta powinien każdy przebywający poza stałym miejscem zamieszkania, a więc zarówno w pracy, jak i podczas zakupów.

Kształt przepisu zobowiązuje do zakrywania ust i nosa wszystkich niezależnie od wieku, a także stanu zdrowia.

Kolejna nowelizacja

W związku z głosem sprzeciwu wobec tak rygorystycznych zaleceń, Ministerstwo Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2020 r. opublikowało projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia, w którym przedłożona została propozycja doprecyzowania okoliczności w jakich obowiązani będziemy zakrywać nos oraz usta od dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nowelizacja stanowi, że osłonięcie nosa i ust będzie koniecznością w:

 • środkach publicznego transportu zbiorowego,

 • pojazdach samochodowych, w których przemieszczają się osoby, które wspólnie nie mieszkają,

 • w miejscach ogólnodostępnych tj. placach, drogach, targowiskach, na terenach zieleni tzn. np. parkach, bulwarach, plażach,

 • na ternach leśnych.

Z obowiązku zwolnione mają zostać następujące osoby:

 • poruszające się pojazdem przeznaczonym do przewozu nie większej liczy pasażerów niż dziewięciu, jeżeli zamieszkują razem,

 • dzieci do lat dwóch,

 • oraz te, które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na problemy z oddychaniem bądź niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust i nosa.

Pamiętać należy także, że w przypadku legitymowania, organ uprawniony, ma prawo zażądać odkrycia ust i nosa, co wyraźnie statuuje nowelizowany ust. 3 paragrafu 18 przedmiotowego rozporządzenia.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ