Nieobecność w sądzie z powodu choroby a COVID-19

Nieobecność w sądzie z powodu choroby a COVID-19

Ze względu na panującą obecnie pandemię, wiele osób zastanawia się, co zrobić, jeżeli rozchoruje się w dniu w którym ma się odbyć rozprawa w sądzie lub obowiązkowa wizyta w innym organie. Przepisy wprowadzone przez Tarczę 3.0. znacznie rozjaśniły i ułatwiły usprawiedliwianie swojej nieobecności.

Do tej pory, przepisy ustawy o lekarzu sądowym wymagały, aby zdolność bądź niezdolność do stawienia się na wezwanie bądź zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby było potwierdzone przez zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

W rozumieniu ustawy o lekarzach sądowych, lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Nie jest określone ustawowo, jaka ilość lekarzy jest wymagana w danym okręgu. Decyduje o tym prezes sądu okręgowego, mając na uwadze ilość wpływających do sądu spraw, ilość prowadzonych spraw oraz ilość wpływających środków odwoławczych. Do tego powinien brać pod uwagę statystyki dotyczące liczby usprawiedliwień niestawiennictwa wpływających w tych sprawach, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których przyczyną niestawiennictwa jest choroba.

Ze względu na wyjątkową sytuację wywołaną przez pandemię koronawirusa, za pomocą Tarczy 3.0 ustawodawca wprowadził tymczasowe zmiany w tym zakresie. Kwestia niestawiennictwa w sądach oraz innych organach przez cały okres trwania pandemii jest traktowana nader liberalnie. Zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego”.

Zgodnie z powyższą regulacją, wprowadzoną ze względu na braki oraz utrudniony dostęp do lekarzy sądowych, na czas trwania pandemii nie trzeba potwierdzać swojej niemożności niestawiennictwa przez zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ