Blog

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce. Posiada ona osobowość prawną i własny majątek, co oznacza, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. Co jednak, gdy okazuje się, że spółka z o. o. nie jest wypłacalna? Kto ponosi odpowiedzialność? Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych...

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE, w dniu 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020...

Ze względu na panującą obecnie pandemię, wiele osób zastanawia się, co zrobić, jeżeli rozchoruje się w dniu w którym ma się odbyć rozprawa w sądzie lub obowiązkowa wizyta w innym organie. Przepisy wprowadzone przez Tarczę 3.0. znacznie rozjaśniły i ułatwiły usprawiedliwianie swojej nieobecności. Do tej pory, przepisy ustawy o lekarzu sądowym...