Blog

Pewnie nieraz wydawało Ci się, że usłyszana w radiu piosenka jest podobna do utworu, który jest ci dobrze znany. W takim przypadku w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że nowo wydany utwór to plagiat innego utworu sprzed lat. Co jednak, jeżeli nie jest to plagiat, a sampling? Czym tak właściwie jest sampling?...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce. Posiada ona osobowość prawną i własny majątek, co oznacza, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. Co jednak, gdy okazuje się, że spółka z o. o. nie jest wypłacalna? Kto ponosi odpowiedzialność? Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych...

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE, w dniu 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020...