Blog

Kwestia pozwów frankowych od lat budzi wiele emocji i dyskusji wśród osób posiadających kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. Wielu kredytobiorców zwraca się do sądów w Polsce, dążąc do uznania umów kredytowych za nieważne oraz zwrotu środków wpłaconych na rzecz banku. W niniejszym wpisie...

Pewnie nieraz wydawało Ci się, że usłyszana w radiu piosenka jest podobna do utworu, który jest ci dobrze znany. W takim przypadku w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że nowo wydany utwór to plagiat innego utworu sprzed lat. Co jednak, jeżeli nie jest to plagiat, a sampling? Czym tak właściwie jest sampling?...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce. Posiada ona osobowość prawną i własny majątek, co oznacza, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. Co jednak, gdy okazuje się, że spółka z o. o. nie jest wypłacalna? Kto ponosi odpowiedzialność? Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych...