Blog

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza realne uprawnienia policji do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na czym polegają zmiany Przepisy uprawniają policjanta do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego...

W dniu 28 maja 2020 r. wchodzi w życie, przyjęty 13 maja 2020 r. przez Polski Fundusz Rozwoju Regulamin ubiegania się o udział w rządowym programie ,,Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm''. W związku ze zmianami w stosunku do dotychczasowego regulaminu przedmiotowego wsparcia, przedsiębiorca, który starał się...