Blog

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował wystąpienie do Senatu, w którym wziął w obronę interesy lokatorów mieszkań służbowych. Rzecznik rozpoznał sytuację rodzin, którym przyznano mieszkanie w związku ze świadczeniem pracy w policji, więziennictwie czy innych służbach. Rzecznik podniósł, iż lokatorzy przedmiotowych mieszkań w każdej chwili mogą...

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców Otóż Krajowa Izba Skarbowa stoi na stanowisku, że testy na obecność koronawirusa mogą zostać rozliczone w kosztach CIT/PIT. Co więcej, rozliczeniu podlegać mogą nie tylko testy wykonane etatowym pracownikom, ale także tym świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Korzystne warunki rozliczenia dotyczą również samozatrudnionych. Nie ulega...