Blog

Poprzez Fundusz alimentacyjny państwo realizuje swój obowiązek wspierania osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dotyczy to dzieci.   Pomoc realizowana zostaje poprzez Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są środki na rzecz osoby nie mogącej uzyskać ich od drugiego rodzica. Dotychczas środki z Funduszu otrzymywali...

Przepisy zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe weszły w życie w 2015 r. Umożliwiły one spadkobiercom przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc dziedziczenie zarówno majątku spadkowego jak i długów spadkowych jednak do wartości odziedziczonego majątku. Spadkobierca przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, powinien zrobić spis inwentarza. Jego sporządzenie jest niezbędne...

Chcę spisać testament u notariusza i wydziedziczyć męża, który opuścił rodzinę i nie płacił na dzieci alimentów. Czy po mojej śmierci taki testament będzie zawsze ważny, czy też sąd będzie sprawdzał czy miała rację wydziedziczając męża? Anna   Ma Pani rację, że najlepiej testament wraz z wydziedziczeniem spisać w Kancelarii Notarialnej albowiem wtedy...