Blog

Obowiązek alimentacyjny w pierwszym momencie kojarzy się z dostarczaniem środków utrzymania przez rodzica na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, iż Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada wzajemny obowiązek alimentacyjny również na małżonków i krewnych. Wysokość należnego alimentowanemu świadczenia kolejno zależna jest od: -...

  Z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności m.in. wynika obowiązek meldunkowy obywateli polskich. Może on polegać na zameldowaniu bądź wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z nasiloną migracją...

W obecnym stanie prawnym śmierć przedsiębiorcy skutkuje zakończeniem działalności przedsiębiorstwa, które ten prowadził. Spowodowane jest to obowiązującą regulacją prawną, która utrudnia ,,przejęcie’’ firmy następcom prawnym zmarłego. Koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, nierzadko trwającego wiele miesięcy. W tym czasie utrudnione jest zachowanie operacyjnej ciągłości działania firmy, dopiero regulacja spraw spadkowych pozwala...