Orzeczenie rozwodu bez konieczności odbycia wizyty w sądzie

Orzeczenie rozwodu bez konieczności odbycia wizyty w sądzie

Od ponad roku na całym świecie mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, której skutki odczuwamy na każdym polu naszego życia. O ile sama pandemia jak i przymus pozostawania w zamkniętym pomieszczeniu ze współmałżonkiem nie przyczyniły się znacznie do rozpadu małżeństw, tak jednak w dużej mierze zaistniała sytuacja przyspieszyła podjęcie decyzji o powiedzeniu „chcę rozwodu”. Jednakże, od momentu podjęcia decyzji o rozstaniu do otrzymania wyroku rozwodowego droga jest długa i zazwyczaj kręta. W czasach pandemii każda instytucja, w tym sądy, nie pracuje w tradycyjnym trybie. Jak więc wygląda proces uzyskania rozwodu podczas covidu?

Rozwiązaniem w tych okolicznościach okazały się przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na zasadzie art. 148 (1) kpc oraz art. 15 zzs (1) ustawy covidowej sąd może rozpoznać sprawę o rozwód przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (czyli za pośrednictwem np. takich platform jak Zoom czy też Microsoft Teams) bądź jeżeli nie istnieje możliwość rozpoznania sprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość, sąd może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, jeżeli uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W przypadku rozpoznania sprawy o rozwód przez sąd w posiedzeniu niejawnym przesłuchanie stron może odbyć się na piśmie. Procedura przesłuchiwania stron na piśmie w praktyce polega na tym, że sąd wysyła pocztą na adres strony pismo z pytaniami. Strony zostają zobowiązane w określonym przez sąd terminie do przesłania pocztą odpowiedzi podpisanych osobiście wraz z przysięgą, że ich odpowiedzi są zgodne z prawdą.

Przesłankami wpływającymi na brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy są:

-zgoda współmałżonków na nieorzekanie o winie

-brak przeciwwskazań do wydania wyroku przez sąd po myśli obu stron procesu

Pandemia koronawirusa wymogła na wszystkich wprowadzenie skutecznych, konkretnych i szybkich rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Jedną z nich było rozwiązanie omówione w powyższym artykule. Jeżeli sprawdzi się w praktyce, istnieją duże szanse, że zostanie z nami na dłużej. Dzięki temu w nieskomplikowanych sprawach rozwodowych w których małżonkowie są zgodni, nie będziemy musieli wybierać się do sądu w celu uzyskania rozwodu, nie tylko podczas pandemii, ale także, gdy wszystko wróci do normalności.

2 komentarze
  • Instrucja Pianino
    Posted at 14:36h, 07 maja Odpowiedz

    Szata graficzna całkiem wporządku, przypadły mi do gustu blogowe kolory, podoba mi się 🙂 zapraszam do siebie…

  • News Polska
    Posted at 06:45h, 05 lutego Odpowiedz

    Wspaniały blog wiele przydatnych informacji zawartych w poszczególnych postach, Dzięki Ci za to serdeczne, zapraszam także do siebie…

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ