porady prawne rodzinne katowice Tag

Od ponad roku na całym świecie mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, której skutki odczuwamy na każdym polu naszego życia. O ile sama pandemia jak i przymus pozostawania w zamkniętym pomieszczeniu ze współmałżonkiem nie przyczyniły się znacznie do rozpadu małżeństw, tak jednak w dużej mierze zaistniała sytuacja przyspieszyła podjęcie decyzji...

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował wystąpienie do Senatu, w którym wziął w obronę interesy lokatorów mieszkań służbowych. Rzecznik rozpoznał sytuację rodzin, którym przyznano mieszkanie w związku ze świadczeniem pracy w policji, więziennictwie czy innych służbach. Rzecznik podniósł, iż lokatorzy przedmiotowych mieszkań w każdej chwili mogą...

Świadczenie ,,dobry start'' to corocznie wypłacona kwota pieniężna, której przeznaczeniem jest choć częściowe pokrycie potrzeb dzieci kompletujących wyprawkę szkolną. Uzyskanie świadczenia gwarantuje złożenie od 1 lipca do 30 listopada wniosku o jego przyznanie do urzędu miasta lub gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej wyznaczonej jednostki w gminie. Na podstawie par. 4 Rozporządzenia...