porady prawne rodzinne katowice Tag

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza realne uprawnienia policji do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na czym polegają zmiany Przepisy uprawniają policjanta do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego...

Pandemia koronawirusa trwająca od przeszło dwóch miesięcy zaprowadziła nowe porządki w życiu każdego. Jedną z nielicznych konsekwencji wprowadzonych ograniczeń stało się preferowanie dokonywania zakupów w formie online :) Dotychczas większość z nas wybierała tę formę jedynie w ostateczności, wtedy jeżeli pożądany przez nas produkt nie był dostępny w stacjonarnym sklepie...