Alimenty

Alimenty po rozwodzie

 

Alimenty to środki mające umożliwić utrzymanie członkom rodziny, którzy nie mogą samodzielnie w pełni zaspokoić swoich życiowych potrzeb. W przypadku rozwodu alimenty mogą być zasądzone dzieciom lub jednemu z małżonków, jeśli do ustania małżeństwa nie doszło z jego winy, a skutkiem jest pogorszenie sytuacji życiowej danej osoby. Obowiązek alimentacyjny jest orzekany przez sąd rodzinny w wyroku zasadzającym, chyba że dojdzie do uregulowania tej kwestii we własnym zakresie, przez zainteresowane strony.

 

Kto może się starać o alimenty?

 

Świadczenie może zostać ustalone na rzecz:

  • dzieci biologicznych i przysposobionych,
  • małżonka po orzeczeniu rozwodu bądź separacji,
  • rodziców.

 

Od czego zależy wysokość świadczenia?

 

Wysokość alimentów nie jest uzależniona wyłącznie od zarobków rodzica zobowiązanego do ich wypłacania. Liczą się również możliwości majątkowe oraz zarobkowe tej osoby. Świadczenie może być zatem wypłacane również np. w przypadku rezygnacji z pracy czy podejmowania zatrudnienia bez umowy przez rodzica zobligowanego do wypłacania alimentów.

 

Alimenty mają na celu pokrywać uzasadnione potrzeby życiowe, co może być różnie interpretowane. Przy alimentach na dziecko bardzo często rozumie się przez to umożliwienie potomkowi funkcjonowania na poziomie podobnym do tego, na jakim żyje rodzic z obowiązkiem alimentacyjnym. Ta reguła nie ma jednak zastosowania w przypadku świadczenia wypłacanego jednemu z małżonków.

 

Alimenty – Katowice – Kancelaria Kubisa, Banasik, Wysocka

 

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne wsparcie w zakresie uzyskania wyroku zasądzającego alimenty, składania wniosków w postępowaniu egzekucyjnym i na wszystkich etapach związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych. W swoich działaniach cechujemy się wysoką skutecznością, a także indywidualnym podejściem do klientów. Dzięki dużemu doświadczeniu w sprawach rodzinnych, zapewniamy kompleksowe wsparcie i pomagamy łagodniej przejść przez trudne sprawy związane z rozwodem, podziałem majątku oraz przyznaniem alimentów.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która znajduje się w mieście Katowice. Można również omówić szczegóły konsultacji telefonicznie lub skorzystać z komunikacji maliowej.