Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia zryczałtowanego
    Wysokość wynagrodzenia jest stała i definiuje je stawka miesięczna. Ta forma rozliczenia jest preferowana dla firm i podmiotów będących w stałej obsłudze prawnej.
  • system rozliczeń godzinowych
    Wysokość wynagrodzenia określona jest według stawki godzinowej. Czas pracy Kancelarii jest ściśle ewidencjonowany i na koniec każdego miesiąca ewidencja jest przekazywana zlecającemu.
  • wynagrodzenie za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
  • system z premią za sukces ( success fee )
    W indywidualnych sprawach wynagrodzenie ustalane z klientem może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.