Bez kategorii

Kwestia pozwów frankowych od lat budzi wiele emocji i dyskusji wśród osób posiadających kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. Wielu kredytobiorców zwraca się do sądów w Polsce, dążąc do uznania umów kredytowych za nieważne oraz zwrotu środków wpłaconych na rzecz banku. W niniejszym wpisie...

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE, w dniu 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020...

Ze względu na panującą obecnie pandemię, wiele osób zastanawia się, co zrobić, jeżeli rozchoruje się w dniu w którym ma się odbyć rozprawa w sądzie lub obowiązkowa wizyta w innym organie. Przepisy wprowadzone przez Tarczę 3.0. znacznie rozjaśniły i ułatwiły usprawiedliwianie swojej nieobecności. Do tej pory, przepisy ustawy o lekarzu sądowym...