Spadki

Od jesieni 2019 r., pracownicy firm, które w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zawarły umowę o prowadzenie PPK, gromadzą swoje oszczędności z myślą o ich wypłacie po 60 roku życia. Model Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada, że fundusze zgromadzone na kontach pracowników zasilą pobierane przez nich w przyszłości emerytury. Mimo...

Rozpoczęcie wspólności majątkowej między pobierającymi się, następuje z chwilą wstąpienia w związek małżeński. Instytucja ta wiąże się z pozytywnymi konsekwencjami dla małżonków, którzy np. mogą wspólnie rozliczać PIT tym samym powodując, że żadne z nich nie trafi do wyższego progu skali podatkowej. Kolejną konsekwencją pozostawania we wspólności majątkowej jest nieopodatkowanie...

Spadkodawca w trosce o swój majątek po śmierci, a także dobro bliskich może skorzystać z unormowanej w kodeksie cywilnym instytucji podstawienia zwykłego. Zamysł ustawodawcy polega na tym, aby spadkodawca mógł wybrać dowolną sobie osobę, którą powoła do dziedziczenia po nim w razie gdyby pierwszy z powołanych nie mógł bądź nie...