Małżeństwo i rozwód

Poprzez Fundusz alimentacyjny państwo realizuje swój obowiązek wspierania osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dotyczy to dzieci.   Pomoc realizowana zostaje poprzez Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są środki na rzecz osoby nie mogącej uzyskać ich od drugiego rodzica. Dotychczas środki z Funduszu otrzymywali...

Praktyka orzecznicza sądów najczęściej jest taka, iż małżonek, który wskutek podziału majątku wspólnego nie otrzymał zabezpieczonej hipoteką nieruchomości (mieszkania) w dalszym ciągu odpowiedzialny jest za spłatę zaciągniętego długu wraz z drugim małżonkiem. Wynika to z faktu, że sąd nie dzieli długów, a przede wszystkim obydwoje małżonkowie odpowiadają wobec banku na...

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Współdziałanie to obejmuje między innymi przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Czasami jednak zdarza się, że któryś z małżonków nie wywiązuje...