Nieruchomości

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabezpieczyć należności z tytułu niezapłaconych składek wnosząc o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Zabezpieczenie należności składkowych Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. W przypadku powstania zaległości składkowych Zakład Ubezpieczeń...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabezpieczyć należności z tytułu niezapłaconych składek wnosząc o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Zabezpieczenie należności składkowych Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. W przypadku powstania zaległości składkowych Zakład Ubezpieczeń...

Zapewne trudno byłoby znaleźć gminę, w której nie występuje problem nielegalnych lokatorów, czyli osób, które nie chcą dobrowolnie opuścić lokalu, pomimo że ich tytuł prawny do lokalu wygasł (na przykład na skutek wypowiedzenia umowy najmu przez właściciela lokalu). Odszkodowanie za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego Taki nielegalny lokator nie jest pozbawiony...